Profil

Aarhus BSS Graduate School

Aarhus BSS Graduate School har ét overordnet regelsæt og syv stærke ph.d.-programmer. Leder af ph.d.-skolen er Prodekanen for forskning og talentudvikling på Aarhus BSS.

Ph.d.-programmer

De syv fagområder, der udbydes på Aarhus BSS Graduate School giver de ph.d.-studerende kompetencer inden for en række forskningsmetoder og et solid teoretisk fundament, som gør dem i stand til at anvende forskningsmetoder og teori i praksis, når de er færdige med deres ph.d.-uddannelse. De syv ph.d.-programmer er:

Aarhus BSS Graduate School tilbyder flere forskellige forløb inden for hvert ph.d.-program: Et 3-årigt forløb, et 4-årigt forløb og et 5-årigt forløb. Bemærk venligst, at ph.d.-programmet i Erhvervs- og samfundsvidenskab kun udbydes som et 3-årigt forløb. Hvis du vil vide mere om ansøgningsopslag og ansøgningsfrister, se venligst Aarhus BSS Graduate Schools åbne opslag.

Ph.d.-udvalget

Ph.d.-skolelederen på Aarhus BSS er Niels Mejlgaard, som bliver assisteret af ph.d.-udvalget. Ph.d.-udvalgets medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende på Aarhus BSS Graduate School, vælges af og blandt disse. Ph.d.-udvalget har 14 medlemmer - 7 fastansatte medarbejdere og 7 ph.d.-studerende, der repræsenterer de 7 ph.d.-programmer. Ph.d.-skolelederen deltager i udvalgets møder.