Ph.d. i Forretningsudvikling og Teknologi

  • Din mulighed for at specialisere dig i forretningsudvikling og ingeniørvidenskab
    — eller i krydsfeltet imellem de to

Ph.d.-programmet på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) giver fagligt dygtige og højt motiverede studerende mulighed for at forske inden for forretningsudvikling og ingeniørvidenskab.

Hovedtanken bag programmet er, at forretningsudvikling ofte forstås bedst i samspil mellem kerneforretningsområder og teknologiske innovationer. Derfor kan ph.d.-studerende på BTECH specialisere sig i forretningsudvikling og ingeniørvidenskab – eller i krydsfeltet derimellem. BTECH udfører primært anvendt forskning, der typisk involverer samarbejdspartnere fra erhvervslivet.


Hvorfor en ph.d. i Forretningsudvikling og Teknologi?

Ph.d.-programmet er tæt integreret med den øvrige forskning på BTECH, og den ph.d.-studerende bliver derfor også en del af igangværende forskningsaktiviteter på instituttet. BTECH stiller moderne laboratoriefaciliteter inden for forretningsudvikling og ingeniørvidenskab til rådighed. Ydermere bliver den ph.d.-studerende introduceret til vores brede nationale og internationale netværk af forskningssamarbejdspartnere både inden for den akademiske verden såvel som i erhvervslivet.  

Hør en tidligere og en nuværende ph.d.-studerende fortælle om de mange fordele ved at tage en ph.d. i Forretningsudvikling og Teknologi i Herning Herunder koblingen mellem teknologi og forretningsudvikling, det stærke samarbejde mellem de ph.d.-studerende og det lokale forskningsmiljø og erhvervsliv samt fællesskabsfølelsen på instituttet, der gør, at der altid er hjælp og sparring at hente.

Det fedeste ved at læse en ph.d. på instituttet her, det er det tætte samarbejdsmiljø. Vi er tæt knyttede, alle forskere herude samt undervisere, fordi vi er så tæt lokaliserede på hinanden, og vi indgår i et stærkt fællesskab.    

[...] det er ligesom en del af vores ånd her på instituttet, og vi har den viden, vi skal bruge, lige ved hånden.

Pernille Clausen 
(færdiguddannet ph.d.-studerende)

Væsentlige fordele, der er ved at tage en ph.d. på instituttet, er, at man er tæt på ens forskningsgruppe. Det vil sige, at man samarbejder med erfarne forskere inden for det felt, som er ens interesse.    

Forskningen her på instituttet, den foregår i tæt samarbejde med virksomhederne – både lokalt, men også på et nationalt niveau. Vi indhenter empiri ude fra omverden. Det vil sige, vi får en forståelse for, hvad sker der ude i erhvervslivet, ude i industrien.

Troels Christian Andersen (færdiguddannet ph.d.-studerende)


Ph.d.-programudvalgsformand

Ph.d.-sekretær

HR-supporter