Psykologi

Programmet:

Psykologisk Institut omfatter flere fagområder: Social- og personlighedspsykologi, kognitiv psykologi, udviklingspsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, klinisk psykologi og pædagogisk psykologi.

Instituttets forskning er organiseret i flere forskningsgrupper eller centre.

Tilgængelige forskningsfaciliteter:

Psykologisk Institut har ComputerLab-faciliteter til rådighed i forbindelse med adfærds- og psykofysiologiske eksperimenter.

Tilknyttede centre/institutter:

Center for Rusmiddelforskning er del af Psykologisk Institut. Dog er det muligt at søge et ph.d.-stipendie specifikt hos centret igennem det syvende ph.d.-program på Aarhus BSS: Erhvervs- og samfundsvidenskabsprogrammet.

Eksempler på beskæftigelse efter endt uddannelse:

Ph.d.-dimittender fra Psykologisk Institut har fundet beskæftigelse både ved universiteter og forskningsinstitutioner, men også inden for gængse psykologiske erhverv som klinisk psykologi og arbejds- og organisatorisk psykologi. En undersøgelse fra 2010 viser, at alle tidligere ph.d.-dimittender var i beskæftigelse, omkring halvdelen af dem i institutioner med forskningsforpligtigelser.

Geografisk beliggenhed:

Programmet er placeret på Campus Aarhus.

Nationalt samarbejde:

Programmet er del af samarbejdet mellem danske ph.d.-programmer i psykologi, som også inkluderer Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Samarbejdet består primært i at etablere ph.d.-kurser.

Ca. antal ph.d.-studerende:

40