Erhvervs- og samfundsvidenskab

Programmet

Ph.d.-programmet i Erhvervs- og samfundsvidenskab sikrer, at Aarhus BSS kan uddanne ph.d.-studerende, hvis forskningsområde omfatter flere områder eller ligger mellem de seks øvrige områder, og hvor Aarhus BSS har mulighed for at tilbyde vejledningskompetencer.

Ph.d.-programmet indskriver ph.d.-studerende, hvis (tværfaglige) forskningsprojekter fx relaterer sig til bestemte (tværfaglige) forskningscentre eller ph.d.-studerende med særlige forskningsprofiler, der går på tværs af de seks andre fagområder på Aarhus BSS.

Tilgængelige forskningsfaciliteter

De ph.d.-studerende vil blive tilknyttet et af de 6 institutter på Aarhus BSS. Det er vigtigt, at et ph.d.-projekt enten passer ind i et af de nedennævnte forskningsmiljøer eller kan placeres på et institut, selvom projektet spænder over flere fagområder.

Center for Registerforskning har som mål at bidrage til integrationen af registerbaseret forskning mellem sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab og at styrke brugen af registerdata inden for samfundsvidenskaberne. Centrets forskning fokuserer primært på epidemiologiske studier af skizofreni, mani, depression og selvmord. Forskningen er baseret på danske registre og i stigende grad på genetisk og anden biologisk data.

Dansk Center for Forskningsanalyse har en tværfaglig profil, der kombinerer både diverse forskningsdiscipliner inden for samfundsvidenskab og humaniora samt en lang række forskningsmetoder. Centrets forskning fokuserer på forskningspolitik, innovationspolitik og universitetspolitik og bidrager til både de teoretiske og empiriske fremskridt inden for området.

Center for Rusmiddelforskning tilbyder et tværfagligt forskningsområde inden for rusmiddelforskning, der dækker antropologi, kriminologi, økonomi, medievidenskab, psykologi, social epidemiologi og sociologi. Centrets forskning fokuserer på behandling, forebyggelse, politik og forbrug af både lovlige og ulovlige rusmidler.

TrygFondens Børneforskningscenter er et tværfagligt forskningscenter, der fokuserer på effektanalyse af sociale, pædagogiske og kriminalitetsforebyggende initiativer målrettet danske børn og unge. Centret anvender eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle forskningsdesign til at måle kausalitet for at fastslå, hvad der virker. Centret har også ekspertviden, når det drejer sig om at analysere initiativers omkostningseffektivitet og rentabilitet.

Centre for Educational Development er en sammenlægning af Aarhus Universitets fire tidligere pædagogiske centre CUDiM på Arts, CUL på BSS, CESU på Health, STLL på Natural Sciences og Technical Sciences samt EDU IT-enheden. Centret arbejder ambitiøst forskningsbaseret og eksperimenterende praksisnært. Derfor samarbejder vi både lokalt, nationalt og internationalt med andre innovative miljøer for at sikre at de pædagogiske, didaktiske og systemtekniske valg, der træffes af os alle på universiteterne er baseret på solid og opdateret videnskabelig evidens. 

Geografisk beliggenhed

Ph.d.-studerende kan efter aftale høre hjemme på Campus Aarhus, Campus Emdrup eller Campus Herning.

Ca. antal ph.d.-studerende

20 - 25