Økonomi

Forskningsfaciliteter:

Der er adskillige forskningscentre på Institut for Økonomi, som tilbyder fremragende forskningsfaciliteter for ph.d.-studerende. 

Nationalt og internationalt samarbejde:

Programmet samarbejder med andre danske ph.d.-programmer i økonomi og finansiering via netværket Danish Graduate Programme in Economics (DGPE). Netværkets hovedformål er at tilbyde specialiserede kurser til de ph.d.-studerende. Netværket arrangerer også årlige workshops for netværkets ph.d.-studerende.

Programmet er del af Nordic Network in Economics (NNE) og Nordic Finance Network (NFN). Disse netværk har til formål at tilbyde kurser i økonomi og finansiering i de nordiske lande.

Beskæftigelse:

Dimittender fra ph.d.-uddannelsen i økonomi og erhvervsøkonomi finder beskæftigelse i både den offentlige og private sektor. Vores dimittender har bl.a. fundet beskæftigelse ved University of London, Stockholm School of Economics, Nanjing University, Göteborgs Universitet, Copenhagen Business School, University of Copenhagen, Aarhus University, McKinsey and Company, PricewaterhouseCoopers, London Economics, Barclays Capital, Bank of America Merill Lynch, International Monetary Fund (IMF), Bank of England, Central Bank of Denmark, Dong Energy, Vestas, ATP, Copenhagen Economics.

Geografisk beliggenhed:

Ph.d.-studerende i økonomi og erhvervsøkonomi arbejder på Institut for Økonomi, Campus Fuglesangs Allé, Aarhus.

Ca. antal ph.d.-studerende:

70