Ofte stillede spørgsmål

Hvordan søger jeg en ph.d.-stilling ved Aarhus BSS Graduate School?
Læs ansøgningsvejledningen igennem før du søger.

  • Du søger online
  • Vær opmærksom på at du automatisk søger et fuldt stipendie, inklusiv tuition fee og løn, medmindre du angiver at du har eksterne midler med

Hvornår kan jeg forvente bedømmelsen af min ansøgning?
Du kan forvente at få bedømmelsen af din ansøgning ca tre måneder efter ansøgningsfristen. Du kan læse mere om bedømmelsesproceduren på vores hjememside.


For at give et bedre overblik over denne FAQ er spørgsmål og svar herunder grupperet under korte overskrifter:

Hvad skal du søge?


Hvilket ph.d.-forløb skal du søge ind på? 3-, 4- eller 5-årigt forløb?

Hvilket forløb du kan søge ind på, afhænger af hvor langt du er i din uddannelse ved forventet ph.d.-studiestart:

  • Det 3-årige forløb, hvis du har gennemført en relevant kandidatgrad svarende til 120 ECTS
  • Det 4-årige forløb, hvis du har gennemført mellem 60 og 90 ECTS på en relevant kandidatuddannelse eller en relevant 1-årig MBA
  • Det 5-årige forløb hvis du har gennemført en relevant bacheloruddannelse svarende til 180 ECTS eller mere

Du kan læse mere om de forskellige ph.d.-forløb på vores hjemmeside.

Kan du søge på mere end et ph.d.-program?

Ja, men kun hvis projektbeskrivelserne er forskellige.

Af tekniske årsager bør du indsende ansøgningerne med forskellige mailadresser.

Kan du søge med mere end en projektbeskrivelse?

Ja, hvis du har forskellige projektbeskrivelser, kan du lave mere end en ansøgning.

Af tekniske årsager bør du indsende ansøgningerne med forskellige mailadresser.

Hvad hvis jeg har søgt på et forkert ph.d.-program?

Hvis det er tydeligt, at din ansøgning ville passe bedre ind på et af vores andre ph.d.-programmer, flyttes din ansøgning og bedømmes der i stedet.

Vejleder


Hvordan finder du en vejleder/er det nødvendigt at finde en vejleder på forhånd?

Du behøver ikke finde en vejleder på forhånd. Vi skal nok sørge for, at du får en vejleder hvis du bliver indskrevet.

Sprogkrav


Vær opmærksom på at fremragende kommunikationsevner på engelsk anses for væsentlige. Du skal kunne læse, skrive og tale akademisk engelsk flydende. Dit engelskniveau skal kunne sammenlignes med minimum TOEFL 83 eller IELTS 6,5, og svarer til gymnasieniveau B.

Er en sprogtest nødvendig?

Nej, men hvis ph.d.-skolen finder det nødvendigt, kan vi spørge dig om dokumentation for dit engelskniveau i løbet af rekrutteringsprocessen. Dette vil ofte være I form af en samtale.

Anbefalinger


Er anbefalinger nødvendige?

Nej, men hvis du ønsker det, kan du uploade tre anbefalinger til din ansøgning.  

Hvad hvis min reference ønsker at sende anbefalingen direkte til ph.d.-skolen?

Hvis du tilføjer din references email adresse i ansøgningsskemaet under “tilføj reference”, så sender systemet en mail til din reference og anmoder om en anbefaling. Du vil ikke kunne se anbefalingen i systemet. Du kan tilføje op til tre email addresser.

Vær opmærksom på at det ikke er sikkert at anbefalinger der indsendes efter ansøgningsfristen tages i betragtning. Sørg derfor for at give din referent tid nok til at uploade anbefalingen inden ansøgningsfristen.

Stipendie/finansiering


Der er to finaniseringsmuligheder:

  • Et fakultetsstipendie fra Aarhus BSS Graduate School
  • Ekstern finansiering

En combination er også muligt.

Du kan læse mere om ekstern finansiering på vores finansieringshjemmeside.

Hvordan søger jeg et ph.d.-stipendie?

Når du søger gennem det åbne opslag, søger du også automatisk om et fakultetsstipendie ved Aarhus BSS Graduate School. Det inkluderer tuition fee og løn.

Det samme er tilfældet hvis du søger et særopslag. Her kommer finansieringen dog ofte fra en bevilling til Aarhus BSS.

Hvordan søger jeg med ekstern finansiering?

Hvis du har ekstern finansiering, i.e. et stipendie andetsteds fra (eksternt) eller er finansieret af en virksomhed, skal du angive det i ansøgningsskemaet og uploade dokumentation (inklusiv en underskrevet erklæring, hvis det er et eksternt stipendie). Dokumentationen skal uploades i feltet ”Ekstra dokumenter” under “Ansøgning og CV”.

Vær opmærksom på at hvis du uploader mere end en fil i det samme felt i ansøgningsskemaet, så overskriver du de filer du allerede har uploadet i samme felt. Du skal derfor kombinere filerne til en (1) pdf fil.

Spørgsmål til ansøgningsskemaet


Hvilke felter i skemaet er nødvendige at udfylde?

Alle felter med en rød asterisk (*) skal udfyldes. Alle andre felter er frivillige at udfylde.

Hvordan skriver du dit karaktergennemsnit (GPA)?

Du skal angive dit karaktergennemsnit som det står på din karakterudskrift og med den karakterskala der bruges på dit hjemuniversitet, både for bachelor og kandidat.

Hvilken startdato skal du skrive?

Den forventede startdato står i opslaget. For de åbne opslag er det altid enten 1. Februar eller 1. september. For særopslag kan det være året rundt.

Hvad skal du skrive i feltet “Anmodning om merit (antal måneder)”?

Feltet er et felt du kan udfylde, hvis du mener du kan få meritoverført et antal måneders uddannelse, som du har taget ovenpå den adgangsgivende eksamen. Du skal skrive hvor mange måneder du har oveni den adgangsgivende eksamen som ph.d.-indskrivningen skal baseres på.

Eksempler:

  • Hvis du har en bachelorgrad og det første år (60 ECTS) af en kandidatuddannelse, er den adgangsgivende eksamen bachelorgraden. Fordi du allerede har taget det første år af kandidatgraden, skriver du 12 måneder i feltet og den dato du startede på din kandidatuddannelse. I feltet ”begrundelse for merit” skriver du, at du allerede er startet på din kandidatuddannelse.
  • Hvis du har en bachelorgrad og de første 18 måneder (90 ECTS) af en kandidatuddannelse, er den adgangsgivende eksamen bachelorgraden. Fordi du allerede har taget de første 18 måneder kandidatgraden, skriver du 18 måneder i feltet og den dato du startede på din kandidatuddannelse. I feltet ”begrundelse for merit” skriver du, at du allerede er startet på din kandidatuddannelse.

Er der begrænsninger på længden af motivationen og projektbeskrivelsen?

Ja, i ansøgningsguiden står de længdebegrænsninger der er relevante for det ph.d.-forløb du søger ind på (3-, 4- eller 5-årigt forløb).

Vær opmærksom på at i alle tilfælde er længdebegrænsningen angivet i antal karakterer inklusive mellemrum, IKKE ord.

Vær også opmærksom på at ph.d.-skolen forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger, hvis motivationen og/eller projektbeskrivelsen er for lang.

Hvorfor skal eksamensbevis og karakterudskrift være samlet i én pdf fil?

Hvis du uploader mere end én fil i samme felt i ansøgningsskemaet, overskriver du de(t) dokument du lige har uploadet i samme felt. Derfor skal du samle filerne med eksamensbevis og karakterudskrift til én pdf fil og uploade den. Dvs. en fil til din kandidatgrad og en til din bachelorgrad uploades i de tilsvarende felter.

Vær opmærksom på at ph.d.-skolen forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger, der ikke indeholder alle de nødvendige dokumenter. I dette tilfælde betyder det, at vi kan afvise din ansøgning hvis du ikke har uploaded både eksamensbevis og karakterudskrift for både din kandidat- og din bachelorgrad. Se ansøgningsguiden for mere information.

Hvor uploades supplerende information til ansøgning, f.eks. angående finansiering?

Hvis du har andre dokumenter der er vigtige for din ansøgning, kan du uploade dem i feltet “Ekstra documenter” under ”Ansøgning og CV”.

Vær opmærksom på at hvis du uploader mere end en fil i det samme felt i ansøgningsskemaet, så overskriver du de filer du allerede har uploadet i samme felt. Du skal derfor kombinere filerne til en (1) pdf fil.