Bedømmelsesprocedure

Ansøgningerne bliver bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgerne vil modtage udvalgets bedømmelse af og svar på deres ansøgning ca. tre måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Deadline Bedømmelse Svar sendt til ansøgere Tidligste startdato*
10. september 2024 September- november Forventet ultimo november 2024 1. februar 2025
1. februar 2024 Forventet marts-april Forventet ultimo april 2024 1. september 2024

*Startdatoen afhænger af forskellige faktorer, fx endelige optagelseskrav/detaljer, anskaffelse af studie- og opholdstilladelse (internationale studerende), osv.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen af ansøgningen er en helhedsvurdering af ansøgeren og dennes kvalifikationer. Der lægges især vægt på projektforslaget, på de karakterer, ansøgeren har opnået under sin uddannelse, og på, om ansøgeren under sin uddannelse eller på anden måde har udvist en særlig evne til at udarbejde større skriftlige afhandlinger, fx et speciale.

Den endelige beslutning om indskrivning tages af ph.d.-skolelederen på grundlag af en bedømmelse af projektets kvalitet og ansøgerens evne til at gennemføre projektet inden for den fastsatte tidsramme.

Bemærk venligst følgende:

  • at bedømmelseskriterierne for ansøgninger til ph.d.-programmet i psykologi kan findes her
  • at ph.d.-skolen typisk modtager flere kvalificerede ansøgninger, end der er stipendier. At en ansøgning samlet set er kvalificeret er således ikke nogen garanti for, at man tilbydes et stipendium  
  • at selvom ansøger i forbindelse med genansøgning har imødekommet ændringer i forhold til projektet foreslået af programudvalget, er dette ikke nogen garanti for, at man efterfølgende tilbydes et stipendium
  • Internationale og nationale ansøgninger vurderes på lige vilkår
  • Din ansøgning om indskrivning på ph.d.-uddannelsen behandles i henhold til Uddannelsesbekendtgørelsen. Din ansøgning om et stipendie til den 3-årige ph.d.-uddannelse behandles i henhold til Ansættelsesbekendtgørelsen.
  • En ansøgning om indskrivning på den 4-årige ph.d.-uddannelse behandles i henhold til betingelserne for SU. Universitetets beslutning er endegyldig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ansøgningsfrist

Der er åbent for ansøgning til general call i perioden 1. august 2024 til 10. september 2024 kl 23.59.

Ansøgningsrunderne finder forventeligt sted hvert halve år inden for perioderne start januar - start februar og 1. august til start/medio september.  

Hvis du indsender mere end en ansøgning, forbeholder Aarhus BSS Graduate School sig retten til at vurdere den sidst modtagne ansøgning. Øvrige ansøgninger vil blive betragtet som udkast og vil blive slettet.