Bedømmelsesudvalg

Der er nedsat et programudvalg for hvert af de syv ph.d.-programmer, som også fungerer som indstillingsudvalg i forbindelse med indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Programudvalgene er valgt for et år ad gangen og gældende i perioden 1. februar - 31. januar. Hjemmesiden opdateres således hvert år den 1. februar. Programudvalg består af mindst fire repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende felt.

Programudvalg

Der nedsættes et programudvalg for hvert af de syv ph.d.-programmer. Programudvalgene er valgt for et år ad gangen og gældende i perioden 1. februar - 31. januar. Hjemmesiden opdateres således hvert år den 1. februar. Programudvalg består af mindst fire repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende felt. Disse udvalg bestående af fastansat videnskabeligt personale fungerer også som indstillingsudvalg i forbindelse med indskrivning på ph.d.-uddannelsen. 

Det pågældende fagområdes repræsentant i ph.d.-udvalget på Aarhus BSS Graduate School er født medlem og leder af programudvalget. Programudvalgets øvrige medlemmer udpeges af institutlederen ved de(t) relevante institut(ter). Dog udpeges medlemmerne af programudvalget for samfundsvidenskab og erhverv af dekanen. Ved udpegningen af medlemmer til programudvalget skal det sikres, at udvalgets sammensætning afspejler den faglige bredde i programmet. Hvert enkelt programudvalg udgør det fagligt kompetente udvalg for det pågældende program. Dette indebærer, at alle væsentlige faglige spørgsmål, der behandles i ph.d.-udvalget, forinden har været forelagt det relevante programudvalg, ligesom det relevante programudvalg rådgiver ph.d.-skolelederen i alle faglige spørgsmål vedrørende ph.d.-programmet.

Programudvalgene er som følger:

Programudvalget for Forretningsudvikling og Teknologi

Ph.d.-programleder: Lektor Sven Kunisch

 • Lektor Konstantinos Koumaditis
 • Lektor Maja Due Kadenic
 • Lektor Ismail Golgeci
 • Lektor Jean-Paul de Cros Peronard

Programudvalg for Psykologisk Institut

Ph.d.-programleder: Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen

 • Professor Mia Skytte O´Toole
 • Lektor Tea Trillingsgaard
 • Professor Stefan Pfattheicher    
 • Lektor Jesper Aagaard
 • Lektor Charlotte Jonasson

Programudvalg for Statskundskab

Ph.d.-programleder: Professor Lasse Lindekilde

 • Professor Derek Beach
 • Lektor Søren Flinch Midtgaard
 • Professor Lene Aarøe
 • Professor Peter Bjerre Mortensen
 • Professor Svend-Erik Skaaning
 • Lektor Morten Brænder

Programudvalg for Virksomhedsledelse

Ph.d.-programleder: Lektor Birte Asmuβ

 • Professor Irene Pollach
 • Lektor Pernille Smith
 • Lektor Carsten Bergenholtz
 • Lektor Ann-Kristina Løkke Møller
 • Professor Pannagiotis Mitkidis
 • Professor Sascha Steinmann
 • Professor Claus Holm

Programudvalg for Økonomi

Ph.d.-programleder: Professor Eric Hillebrand

 • Professor Helena Skyt Nielsen
 • Lektor Hongyan Jenny Li
 • Professor Stig Vinther Møller
 • Professor Timo Trimborn
 • Lektor Anil Kumar

Programudvalg for Jura

Ph.d.-programleder: Lektor Susanne Kier 

 • Professor Birgitte Egelund Olsen
 • Professor Anders Nørgaard Laursen
 • Professor Susanne Karstoft
 • Professor Michael Hansen Jensen

Programudvalg for Samfundsvidenskab og Erhverv

Ph.d.-programleder: Professor Simon Calmar Andersen

 • Professor Carter Bloch
 • Professor Esben Agerbo
 • Lektor Berit Lassesen
 • Professor Kristine Rømer Thomsen