Ansøgningsvejledning

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Ansøgningen (inklusiv alle vedhæftede dokumenter) skal være forfattet på dansk eller engelsk. 
 • Ansøgningen skal indeholde dokumentation som skitseret nedenfor afhængig af, hvilken ordning (3-årig ordning, 4-årig ordning eller 5-årig ordning) der søges på.
 • Alle dokumenter skal være i pdf-format.
 • Alle dokumenter (inklusiv referencer) der ønskes bedømt, skal være ph.d.-skolen i hænde senest ved deadline for ansøgningen.
 • Dokumentation for sprogkundskaber er ikke påkrævet på ansøgningstidspunktet. Fremragende kommunikationsevner på engelsk anses dog for væsentlige, og ansøgeren skal kunne læse, skrive og tale akademisk engelsk flydende. Engelsk sprogkrav kan sammenlignes med minimum TOEFL 83 eller IELTS 6,5 hvilket svarer til gymnasieniveau B. Ph.d.-administrationen kan til enhver tid i rekrutteringsprocessen anmode ansøgere om at dokumentere deres færdigheder i engelsk, hvis dette skønnes nødvendigt. 
 • Ønskes mere information om de forskellige ordninger, findes det her.
 • Send kun ansøgning til ét program. Hvis PhD skolen vurderer, at ansøgningen passer bedre på et andet program, vil ansøgningen blive bedømt af det relevante programudvalg.
 • Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen se venligst ”Ofte stillede spørgsmål” eller kontakt PhD skolen.

Ansøgere opfordres til at medsende dokumentation for, hvordan de rangerer i forhold til andre studerende fra deres hold (både på bachelor og kandidat) hvis de adgangsgivende eksaminer er fra et udenlandsk universitet. Dette kan for eksempel være i form af et brev fra universitetet, der bekræfter din rangering i forhold til medstuderende (”rangerer som nr. 6 ud af 111” eller ”rangerer blandt de 8% bedste”) eller, hvis det ikke er muligt, generel information fra universitet om, hvordan karakterfordelingen var det år, du bestod din eksamen.

PhD skolen forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger, der ikke indeholder alle obligatoriske dokumenter, eller holder sig inden for begrænsningerne som beskrevet nedenfor

Ansøgninger til den 3-årige (5+3) ordning skal indeholde:

 Ansøgninger til den 3-årige (5+3) ordning skal indeholde alle nedenstående dokumenter:

 • Motivationen må ikke overskride 2.400 anslag, inklusiv mellemrum. Antal anslag skal angives i dokumentet
 • Curriculum vitae (resumé)
 • Projektbeskrivelse (project description) må ikke overskride 12.000 anslag, inklusiv mellemrum. Dette omfatter beskrivelse af emne og problemformulering, forslag til relevant teori og litteratur, projektets hypoteser, overvejelser om metode og data, figurer/tabeller, samt en realistisk 3-årig tidsplan. Hvis figurer og/eller tabeller er inkluderet tæller de 800 anslag hver, uanset størrelse. Begrænsningen på 12.000 anslag, er eksklusiv referenceliste.  Antal anslag skal angives på første side af projektbeskrivelsen. Forskellige typer af referencesystemer accepteres. PhD skolen forbeholder sig ret til at afvise ansøgningen, hvis projektbeskrivelsen overstiger 12000 anslag, inklusiv mellemrum
 • Hvis eksternt finansieret stipedie: underskrevet erklæring vedrørende ph.d.-ansøgning med eksternt finansieret stipendie (se mere her).
 • 1 samlet pdf-fil indeholdende:
  • Kandidatbevis (Master Diploma). Hvis kandidatgraden endnu ikke er opnået inkluderes et dokument med oplysning herom
  • Eksamensudskrift for adgangsgivende kandidatgrad (Transcript of records), dvs. oplysninger om afsluttede kurser og opnåede karakterer på en adgangsgivende kandidatuddannelse. Hvis kandidatuddannelsen endnu ikke er afsluttet inkluderes en opdateret eksamensudskrift i stedet
 • 1 samlet pdf-fil indeholdende:
  • Bachelorbevis (Bachelor Diploma)
  • Eksamensudskrift for adgangsgivende bachelorgrad (Transcript of records) , dvs. oplysninger om afsluttede kurser og opnåede karakterer på en adgangsgivende bacheloruddannelse

Ansøgninger til den 4-årige (4+4) ordning skal indeholde:

Ansøgninger til den 4-årige (4+4) ordning skal indeholde alle nedenstående dokumenter:

 • Motivationen må ikke overskride 2.400 anslag, inklusiv mellemrum. Antal anslag skal angives i dokumentet
 • Curriculum vitae (resumé)
 • Den foreløbige projektbeskrivelse må ikke overskride 12.000 anslag, inklusiv mellemrum. Beskrivelsen skal redegøre for de foreløbige planer for udviklingen af PhD studiet, herunder emneforslag. Hvis figurer og/eller tabeller er inkluderet tæller de 800 anslag hver, uanset størrelse. Begrænsningen på 12.000 anslag, er eksklusiv referenceliste.  Antal anslag skal angives på første side af projektbeskrivelsen. Forskellige typer af referencesystemer accepteres. PhD skolen forbeholder sig ret til at afvise ansøgningen, hvis projektbeskrivelsen overstiger 12000 anslag, inklusiv mellemrum
 • Hvis eksternt finansieret stipedie: underskrevet erklæring vedrørende ph.d.-ansøgning med eksternt finansieret stipendie (se mere her).
 • 1 samlet pdf-fil indeholdende:
  • Kandidatbevis (Master Diploma). Et dokument med hvor det anføres at kandidatgraden endnu ikke er opnået og at dette er en 4+4 ansøgning, inkluderes i stedet
  • Eksamensudskrift for adgangsgivende kandidatuddannelse (Transcript of records), dokumentation for afsluttede kurser og karakterer svarende til 60 ECTS point opnået på en adgangsgivende kandidatuddannelse
 • 1 samlet pdf-fil indeholdende:
  • Bachelorbevis (Bachelor Diploma)
  • Eksamensudskrift for adgangsgivende bachelorgrad (Transcript of records), dvs. oplysninger om afsluttede kurser og opnåede karakterer  på en adgangsgivende bacheloruddannelse

Ansøgninger til den 5-årige (3+5) ordning skal indeholde:

Ansøgninger til den 5-årige (3+5) ordning skal indeholde alle nedenstående dokumenter: 

 • Motivationen må ikke overskride 2.400 anslag, inklusiv mellemrum. Antal anslag skal angives i dokumentet
 • Curriculum vitae (resumé)
 • Den foreløbige projektbeskrivelse skal være en kort oversigt der ikke må overskride 4.800 anslag, inklusiv mellemrum.  Den skal beskrive projektemner der kan udgøre de foreløbige planer for PhD studiet. Hvis figurer og/eller tabeller er inkluderet tæller de 800 anslag hver, uanset størrelse. Antal anslag skal angives på første side af projektbeskrivelsen. PhD skolen forbeholder sig ret til at afvise ansøgningen, hvis projektbeskrivelsen overstiger 4.800 anslag, inklusiv mellemrum
 • Hvis eksternt finansieret stipedie: underskrevet erklæring vedrørende ph.d.-ansøgning med eksternt finansieret stipendie (se mere her).
 • 1 samlet pdf-fil indeholdende:
  • Kandidatbevis (Master Diploma). Et dokument hvor det anføres at kandidatgraden endnu ikke er opnået og at dette er en 3+5 ansøgning, inkluderes i stedet
  • Eksamensudskrift for adgangsgivende kandidatuddannelse (Transcript of records). Et dokument hvor det anføres at kandidatgraden endnu ikke er opnået og at dette er en 3+5 ansøgning, inkluderes i stedet
 • 1 samlet pdf-fil indeholdende:
  • Bachelorbevis (Bachelor Diploma). Hvis bachelorgraden endnu ikke er opnået inkluderes et dokument med anførsel af dette i stedet
  • Eksamensudskrift for adgangsgivende bachelorgrad (Transcript of records), dvs. oplysninger om afsluttede kurser og opnåede karakterer på en adgangsgivende bacheloruddannelse. Hvis bacheloruddannelsen endnu ikke er afsluttet inkluderes en opdateret eksamensudskrift i stedet