Du er her: Aarhus BSS Forskning Ph.d. Ph.d.-programmer Statskundskab

Statskundskab

Programmet:

Ph.d.-programmet i statskundskab dækker de følgende underdiscipliner: Komparativ politik, internationale relationer, forvaltning og ledelse, offentlig politik, politisk sociologi, politisk teori og metoder.

Programmet hører til på et af de største statskundskabsinstitutter i Europa med 700 bachelorstuderende, 500 kandidatstuderende og ca. 50 ph.d.-studerende. Instituttet har omkring 100 videnskabelige medarbejdere inklusivt de ph.d.-studerende.

Tilknyttede centre/institutter:

Instituttets medarbejdere har en lang række kontakter på andre statskundskabsinstitutter rundt omkring i verden, som ofte bruges til at skabe kontakt mellem de ph.d.-studerende og andre forskere inden for deres fagområde.

Geografisk beliggenhed:

Programmet er placeret på Campus Aarhus. Ph.d.-studerende indgår som en del af instituttets videnskabelige personale og er, som det øvrige personale, pålagt at være til stede mindst tre dage om ugen. To gange gennem ph.d.-forløbet præsenterer de ph.d.-studerende deres projekt for instituttet; i starten af projektet og kort før projektet færdiggøres. Det er obligatorisk for de andre ph.d.-studerende at deltage i disse præsentationer, som der er 12 af pr. semester.

Kurser:

Programmet tilbyder kurser inden for forskningsdesign, kvantitativ metode og kvalitativ metode. De fleste af kurserne udvikles og undervises i samarbejde med Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Ca. antal ph.d.-studerende:

50