Erhvervs- og samfundsvidenskab

Programmet

Ph.d.-programmet i Erhvervs- og samfundsvidenskab sikrer, at Aarhus BSS kan uddanne ph.d.-studerende, hvis forskningsområde omfatter flere områder eller ligger mellem de seks øvrige områder, og hvor Aarhus BSS har mulighed for at tilbyde vejledningskompetencer.

Ph.d.-programmet indskriver ph.d.-studerende, hvis (tværfaglige) forskningsprojekter fx relaterer sig til bestemte (tværfaglige) forskningscentre eller ph.d.-studerende med særlige forskningsprofiler, der går på tværs af de seks andre fagområder på Aarhus BSS.

Tilgængelige forskningsfaciliteter

De ph.d.-studerende vil blive tilknyttet et af de 6 institutter på Aarhus BSS. Det er vigtigt, at et ph.d.-projekt enten passer ind i et af de nedennævnte forskningsmiljøer eller kan placeres på et institut, selvom projektet spænder over flere fagområder.

Center for Registerforskning har som mål at bidrage til integrationen af registerbaseret forskning mellem sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab og at styrke brugen af registerdata inden for samfundsvidenskaberne. Centrets forskning fokuserer primært på epidemiologiske studier af skizofreni, mani, depression og selvmord. Forskningen er baseret på danske registre og i stigende grad på genetisk og anden biologisk data.

Dansk Center for Forskningsanalyse har en tværfaglig profil, der kombinerer både diverse forskningsdiscipliner inden for samfundsvidenskab og humaniora samt en lang række forskningsmetoder. Centrets forskning fokuserer på forskningspolitik, innovationspolitik og universitetspolitik og bidrager til både de teoretiske og empiriske fremskridt inden for området.

Center for Rusmiddelforskning tilbyder et tværfagligt forskningsområde inden for rusmiddelforskning, der dækker antropologi, kriminologi, økonomi, medievidenskab, psykologi, social epidemiologi og sociologi. Centrets forskning fokuserer på behandling, forebyggelse, politik og forbrug af både lovlige og ulovlige rusmidler.

TrygFondens Børneforskningscenter er et tværfagligt forskningscenter, der fokuserer på effektanalyse af sociale, pædagogiske og kriminalitetsforebyggende initiativer målrettet danske børn og unge. Centret anvender eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle forskningsdesign til at måle kausalitet for at fastslå, hvad der virker. Centret har også ekspertviden, når det drejer sig om at analysere initiativers omkostningseffektivitet og rentabilitet.

Center for Undervisning og Læring (CUL) er en uddannelsesbaseret forsknings- og udviklingsenhed, som forsker i undervisning og læring på videregående uddannelser. Forskningen er baseret på en række kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Centrets forskning er en forudsætning for, at centret kan tilbyde fag og konsulentydelser af høj kvalitet og med et højt troværdighedsniveau. Forskningen udføres med det formål at forbedre beslutningsprocessen hos undervisere, ledere, universiteter i almindelighed og på Aarhus BSS specifikt.  

Geografisk beliggenhed

Ph.d.-studerende kan efter aftale høre hjemme på Campus Aarhus, Campus Emdrup eller Campus Herning.

Ca. antal ph.d.-studerende

20 - 25

Ph.d.-programudvalgsformand

Ph.d.-programudvalg

Generelle spørgsmål til ph.d.-uddannelsen