Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

Indhold og opbygning


Master i rusmidler giver dig rig mulighed for at inddrage egne erfaringer og fordybe dig i de områder, som er særligt relevante for dig og din arbejdsplads.

Her kan du se opbygningen af uddannelsen:

1. semester: Teori

Første semester starter med et introduktionsforløb til masteren og dens tematikker. Introduktionsforløbene er tidligere blevet afholdt i eksempelvis London, Aarhus og Alicante. Tematikkerne uddybes gennem et efterfølgende teoriforløb med hovedvægt på samfundsvidenskabelige teorier vedrørende rusmiddelbrug og afhængighed. 2. semester: Metode

Andet semester giver en grundlæggende indsigt i de kvalitative og kvantitative videnskabelige forskningsmetoder, som ligger til grund for forskning og evalueringer på området. Herudover giver faget Evidensbaserede praksis dig mulighed for at fordybe dig i et af rusmiddelområdets mest aktuelle temaer.3. semester: Emnefag

Tredje semester har fokus på analyse og diskussion af indsatsområderne: behandling, forebyggelse, skadesreduktion og kontrol. Derudover er der mulighed for at vælge mellem de to valgfag: Brugerperspektiver eller Dobbeltdiagnosticerede borgere.4. semester: Master

Fjerde semester består af det afsluttende masterprojekt, hvor du arbejder med din egen case, som belyses ud fra udvalgte teorier og perspektiver fra masteruddannelsen. 

Tidshorisont for studiet

Master i rusmidler udbydes med opstart hvert andet år.

1. semester: Teori
1. september til 31. januar i ulige år

2. semester: Metode
1. februar til 31. august i lige år

3. semester: Emnefag
1. september til 31. januar i lige år

4. semester: Masterprojekt
1. februar til 31. august i ulige år

Hvis du vil opnå mastergraden, er det en forudsætning, at du skal bestå alle fag inden for 4 år fra første indskrivning på uddannelsen.


Studieordning

Hvis du vil vide mere om indhold og opbygning af Master i rusmidler, kan du læse studieordningen. Her kan du også læse mere om eksamensformer, generelle regler, mm.