Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

3. semester

Indsatsområder: Behandling, forebyggelse, skadesreduktion og kontrol

Modulet er bygget op om fire emner, der hver især har fokus på de enkelte indsatsområder, og som løbende sættes i relation til hinanden.

1) Behandling: Perspektiver på rusmiddelbehandling, og hvordan' rigtig og god behandling' forstås samt en diskussion af forskellige behandlingsmetoder.

2) Forebyggelse: Vi ser nærmere på forebyggelsesstrategier og de politiske overvejelser bag samt de metodiske muligheder og problemer, der kan være forbundet med at måle effekten af en forebyggelsesindsats.

3) Skadesreduktion: Forskellige perspektiver på skadesreduktion, hvad der menes med 'skader' og forskellige former for skadesreducerende indsatser.

4) Kontrol: Her arbejder vi med de perspektiver, der ligger til grund for dansk og international kontrolpolitik. Vi diskuterer konkrete problemstillinger som fx legaliseringsdebatten vedrørende cannabis. Og hvilken betydning rusmiddelpolitik og lovgivning har for de mennesker, det berører.


Valgfag: Brugerperspektiver

Inden for de seneste år har europæiske velfærdsinstitutioner i stigende grad arbejdet med at inddrage brugerne i fx udvikling af indsatser, behandling og organisering.

I Brugerperspektiver undersøger vi, hvilke konsekvenser denne udvikling har i forhold til misbrugsbehandling, hvor brugerperspektivet og ideologien om empowerment har fået stadig større betydning.

Faget vil gøre den studerende i stand til kritisk og realistisk at vurdere og reflektere over centrale aspekter ved at inddrage brugerne i konkrete sociale indsatser. Hermed gøres den studerende i stand til at udfordre eksisterende praksisser og opfordre behandlere og andre til at gentænkte ideer om motivation, mål og udbytte.


Valgfag: Dobbeltdiagnosticerede borgere

Her præsenteres de studerende for vilkår og udfordringer for borgere, der har alkohol- og/eller stofproblemer samtidig med psykiske lidelser. Denne gruppe af borgere ender ofte ”mellem to stole” i behandlingssystemerne, fx psykiatrien og stofbehandling.

Faget imødekommer en stigende interesse i og efterspørgsel efter forskningsbaseret viden om de særlige udfordringer, som borgerne selv oplever, men også de udfordringer som behandlingssystemer, familie og pårørende møder.

Vi undersøger forskellige konkrete strategier, der iværksættes for at hjælpe den gruppe borgere, og vi diskuterer dette i forhold til forskellige sociale, politiske, økonomiske og fagprofessionelle kontekster.