Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Master i rusmidler

– forbrug, forebyggelse, politik og behandling

   Et uddannelsesløft på rusmiddelområdet

Inden for de senere år har der i stigende grad været fokus på nødvendigheden af et uddannelsesløft på rusmiddelområdet. Masteruddannelsen i rusmidler er baseret på højt kvalificeret international undervisning og udviklet i samarbejde med flere universiteter og Center for Rusmiddelforskning, der er et tværfagligt forskningscenter ved Aarhus Universitet.

Uddannelsen er for dig, der har praktisk arbejdserfaring inden for området og som ønsker at bygge ekstra teoretisk forskningsbaseret viden oven på.

Inden for rusmiddelområdet vil uddannelsen opkvalificere dig til at:

  • Implementere og lede indsatser
  • Kritisk vurdere forskning, politiske beslutninger og praksis
  • Evaluere, monitorere og vidensdele
  • Styrke din evne til at formidle ideer til forskellige målgrupper

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod dig, der arbejder inden for rusmiddelområdet. Organiseringen af området i Danmark er kompleks og indbefatter en række institutioner med forskellige opgaver. Målgruppen er derfor ansatte på en række forskellige områder:

  • det sociale område (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, socialarbejdere, personer i undervisningsstillinger)
  • behandlingsområdet (ledere og misbrugsbehandlere i både ambulant- og døgnbehandling)
  • det frivillige område (ledere og medarbejdere på væresteder, gadeplansprojekter og herberger)
  • sundhedsområdet (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, sygeplejersker/gadesygeplejersker, offentligt sundhedspersonale, personer i undervisningsstillinger)
  • retshåndhævelsesområdet (socialrådgivere, funktionærer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, behandlingskonsulenter i fængsler og arresthuse

Fakta om Master i rusmidler

Ansøgningsfrist: 

Fuld uddannelse: 1. maj 2025
Enkeltfag i efteråret: 1. maj
Enkeltfag i foråret: 1. november


Studiestart:
Den fulde uddannelse: September 2025
Enkeltfag i efteråret: September
Enkeltfag i foråret: Februar


Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: Relevant bachelor eller tilsvarende
Økonomi: 
Hele  uddannelsen fra 70.000 kr.
Første semester fra 17.500 kr.
5 ECTS-enkeltfag fra 5.833 kr.
10 ECTS-enkeltfag fra 11.666 kr. 
Læs mere om økonomi

Kontakt 

Studieleder
Kirsten Søndergaard Frederiksen
Mail: kf.crf@psy.au.dk
Tlf: 8715 9613