Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

Optagelseskrav og ansøgning


For at blive optaget på Master i rusmidler skal du opfylde to krav:

 • En relevant uddannelse og
 • 2 års erhvervserfaring

   

Relevant uddannelse

Du skal have enten:

 • En relevant professionsbacheloruddannelse
 • En relevant akademisk bacheloruddannelse
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb

En relevant uddannelse er f.eks. socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, terapeut, fysioterapeut, BA i psykologi eller folkeskolelærer.

   

Erhvervserfaring

Udover en relevant uddannelse, skal du have minimum 2 års erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse med at arbejde med sociale, juridiske eller sundhedsmæssige problemer relateret til rusmiddelfeltet.

   

Sproglige færdigheder   

Da væsentlige dele af uddannelsen (e-læringsmodulerne) udbydes på engelsk, anbefales engelsk på B-niveau. Det er ansøgers eget ansvar at sikre de nødvendige engelskkundskaber. Bemærk, at alle eksamensopgaver kan afleveres på dansk.

Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne ift. adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Meritansøgninger

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag på en anden masteruddannelse der har et omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det fag du ønsker at opnå merit for. Ved merit for valgfag behøver der dog ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for uddannelsens område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.
Bemærk at det ikke er muligt at få merit for fag du taget på en kandidatuddannelse.  

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du selvfølgelig velkommen til at indsende en decideret meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse. Beskrivelser af uddannelsen fag findes i kursuskataloget. Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (master) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag
 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på Master i rusmidler.

Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Book en vejledning


Du kan booke en vejledningssamtale via telefon eller fremmøde. Vi vejleder om uddannelsesvalg, adgangskrav med mere i forhold til din baggrund. Skriv gerne i bookingen, hvad du ønsker at tale med os om, så vi kan forberede os inden mødet. Har du praktiske spørgsmål om deadlines, priser og lignende, kan du kontakte Student Services.

Book en vejledningssamtale