Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

Om uddannelsen

En international masteruddannelse

Tag en europæisk Master i rusmidler i Danmark. Alle eksamensopgaver kan også afleveres på dansk.

Stadig flere nationale beslutninger på stof- og alkoholområdet afhænger af handleplaner og indsatser besluttet i europæisk regi. Det er derfor vigtigt at kende til europæisk politik og prioriteringer på området, samt hvordan dette spiller ind på nationalt og lokalt niveau.

Samtidig er der stadig store regionale forskelle i Europa både hvad angår forbrugsmønstre og organisering af indsatser. Der er forskellige alkohol- og stofkulturer, behandlingstraditioner, forebyggelsesindsatser, fokus på skadesreduktionstiltag, osv. Både i kraft af undervisningens tilrettelæggelse, undervisernes baggrund og kontakten studerende imellem vil der være fokus på sådanne forskelle og ligheder. Målet er at give de studerende nye perspektiver på egne nationale indsatser og problemfelter, inspirere til at kunne tænke nye løsningsmodeller, og blive bevidst om sin egen institutions fokusområder ved at skulle formidle dem i et europæisk forum. I flere af undervisningsmodulerne skal de studerende således udveksle erfaringer med best practice fra eget lokale/nationale område.

En stor del af eksisterende litteratur på rusmiddelområdet stammer fra USA og Australien. Masteruddannelsen i rusmidler ønsker at supplere med en stor del europæisk baserede forskningsresultater, for at gøre undervisningen så relevant som muligt.

Den samme masteruddannelse udbydes på flere europæiske universiteter, hvilket sikrer dynamik de studerende imellem, højt kvalificerede europæiske undervisere samt muligheder for udvekslingsophold. Titlen på den fælles uddannelse er European Master in Drug and Alcohol Research.

Herudover har Master i rusmidler to samarbejdspartnere:

Begge institutioner vil bistå med litteratur, databaser og tilbyde de studerende kortere studieophold.