Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

Om uddannelsenKompetencer

Uddannelsen giver dig viden om samfundsfaglig rusmiddelteori, evidensbaseret praksis, kulturelle perspektiver på rusmidler, skadesreduktion, brugerperspektiver, rusmiddelpolitik, m.m., og du vil afslutte med et masterprojekt, hvor du specialiserer dig efter eget valg.

Læs mere

Med vores Europæiske master i rusmidler vil få du adgang til værdifuld viden og redskaber, som du straks kan anvende i din professionelle praksis. Uddannelsen giver dig også et solidt fundament til at styrke din egen faglige udvikling.

Du opnår:

Viden og forståelse

 • Du vil få dybdegående viden og forståelse, baseret på tværvidenskabelige og socialvidenskabelige tilgange indenfor den internationale forskning. Dette vil gøre dig i stand til at kritisk reflektere over fagområdets viden og identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

 • Du vil kunne identificere foreslå og iværksættepassende tiltag, indsatser og løsningsmodeller til at tackle problemer med rusmidler. Samtidig vil du have evnen til at kunne anvende kvalitative og kvantitative videnskabelige forskningsmetoder og kritisk analysere og håndtere komplekse problemstillinger. Desuden vil du kunne kommunikere effektivt og systematisk til en bred vifte af målgrupper.

Kompetencer

 • Du vil være i stand til at diskutere og bidrage til diverse arbejdsindsatser på området, herunder implementering, evaluering og monitorering af indsatser, selv i uforudsigelige situationer, der kræver nytænkning. Derudover vil du kunne bidrage til at opruste arbejdspladser gennem intern formidling og  arbejde selvstændigt og målrettet med at udvikle din viden og færdigheder på området.

Grundlæggende principper for uddannelsen

Vi har defineret en række principper, der ligger til grund for Master i rusmidler.

Læs mere

 1. Kritisk værdsættelse af forskning, politik og intervention
  Masteruddannelsen fokuserer på at udvikle en kritisk forståelse af forskning, politik og intervention inden for stof- og alkoholområdet. For at opnå dette er det vigtigt, at studerende kan problematisere videnskabelige begreber, reflektere over deres egne forståelser og diskutere europæiske indsatser.
   
 2. Passende færdigheder
  Der lægges vægt på at tilvejebringe passende færdigheder, herunder evnen til at sammenligne politiske beslutninger, kommunikere ideer effektivt og udføre forskning.
   
 3. Reflekteret implementering af indsatser
  Masteruddannelsen integrerer eksisterende viden og er orienteret mod en reflekteret implementering af indsatser, hvor studerendes arbejdsrelaterede erfaringer er vigtige.
   
 4. Et europæisk fokus
  Der er fokus på det europæiske perspektiv, hvilket betyder, at studerende bliver uddannet til at arbejde tværeuropæisk og integrere dette perspektiv i nationale alkohol- og stofproblematikker.
   
 5. Tværfaglighed
  En tværfaglig tilgang er central, da de forskellige aspekter af rusmiddelområdet (rekreativt brug, problematisk forbrug og afhængighed) kræver indsigt fra forskellige fagområder som sociologi, psykologi, antropologi, medicin og historie.
    

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der arbejder inden for rusmiddelområdet. Organiseringen af området i Danmark er kompleks og indbefatter en række institutioner med forskellige opgaver.

Læs mere

I rusmiddelområdet er opgaverne mangfoldige og kræver en bred vifte af kompetencer snarere end specifik uddannelsesbaggrund. Målgruppen er derfor ansatte på en række områder:

 • Indenfor det sociale område herunder socialarbejdere og undervisere, der arbejder med indsatser på både kommunalt og nationalt plan.
 • Ledere og behandlere indenfor behandlingsområdet, herunder både ambulant- og døgnbehandling
 • Personale og ledere i det frivillige område, herunder på væresteder, gadeplansprojekter og herberger.
 • Personale i somatikken og psykiatrien, herunder sygeplejersker, gadesygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere
 • Socialrådgivere, funktionærer i Direktoratet for Kriminalforsorgen og behandlingskonsulenter i fængsler og arresthuse, der arbejder inden for retshåndhævelsesområdet.

Tidligere deltageres baggrund

Tidligere deltagere på Master i rusmidler kommer fra forskellige professioner og uddannelsesbaggrunde.

Læs mere

Fordelingen af deltagere på de seneste hold er følgende:  


Uddannelsens internationale forankring

Master i rusmidler er en europæisk uddannelse, som er forankret på flere europæiske universiteter og har derudover flere internationale samarbejdspartnere.

Læs mere

Masteruddannelsen udbydes på flere europæiske universiteter, hvilket sikrer dynamik mellem de studerende, højt kvalificerede europæiske undervisere samt muligheder for udvekslingsophold. Titlen på den fælles uddannelse er European Master in Drug and Alcohol Research. Derfor er litteratur og materiale i vid udstrækning på engelsk, og en del af forelæsningerne vil ligeledes foregå på engelsk.

En stor del af eksisterende litteratur på rusmiddelområdet stammer fra USA og Australien. Masteruddannelsen i rusmidler ønsker at supplere med en stor del europæisk baserede forskningsresultater, for at gøre undervisningen så relevant som muligt.

Herudover har Master i rusmidler flere samarbejdspartnere, herunder The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) i Lissabon og The European Centre for Social Welfare Policy and Research i Wien.

En international masteruddannelse

Tag en europæisk Master i rusmidler i Danmark.

Uddannelsen er international, men alle eksamensopgaver kan afleveres på dansk.

Da flere nationale beslutninger på stof- og alkoholområdet er afhængige af europæiske indsatser, er det vigtigt at forstå europæisk politik og dets indvirkning på nationalt og lokalt niveau.

Der er betydelige regionale forskelle i Europa, både i forbrugsmønstre og indsatser. Undervisningen vil fokusere på disse forskelle og ligheder for at give de studerende nye perspektiver og inspiration til løsningsmodeller. Målet er at øge de studerendes forståelse af deres nationale indsatser i en europæisk kontekst og udveksle best practice-erfaringer fra deres lokale og nationale områder.