Søg om optagelse

Ansøgningen til Master i Rusmidler er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Næste ansøgningsfrist for optaget på den fulde masteruddannelse er den 1. maj 2023. Du har i efteråret 2022 mulighed for at søge optag på nedenstående enkeltfag. Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side. 

Der er åbent for ansøgning om efteroptag til enkeltfag frem til den 8. august 2022 kl. 23:59. 

Du kan forvente svar på din ansøgning senest 6 uger efter ansøgningstidspunktet.
 

Søg om optagelse på enkeltfag

Du har mulighed for at søge om optagelse på enkeltfag fra Master i rusmidler. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen, når uddannelsen udbydes igen. Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 4 år fra første indskrivning på elementer fra uddannelsen. 


Der er et begrænset antal pladser til rådighed (max. 25 studerende pr. hold).

Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter følgende kriterier:

  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • relevansen af ansøgerens konkrete erhvervserfaringer inden for rusmiddelområdet
  • relevansen af ansøgerens motiverede ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.