Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

1. semester

Introduktionsforløb til rusmiddelproblematikker

I begyndelsen af semesteret afholdes et introduktionsforløb til masteren og dets tematikker. Introduktionsforløbene er tidligere blevet afholdt i eksempelvis London, Aarhus og Alicante. Tematikkerne uddybes gennem et efterfølgende teoriforløb med hovedvægt på samfundsvidenskabelige teorier vedrørende rusmiddelbrug og afhængighed. 

Studerende introduceres til uddannelsens opbygning, moduler, formkrav, og tværvidenskabelige og komparative sigte. Gennem forelæsninger, workshops, logbøger og forberedelse tilegner de studerende sig grundlæggende viden om rusmiddelområdet. 

Vi kommer omkring:

  • Grundlæggende begreber så som: brug, misbrug, problematisk forbrug, rekreativt forbrug, afhængighed, herunder hvordan disse defineres og bruges i forskellige sammenhænge
  • Grundlæggende stoftypologier og deres biologiske effekt
  • Forklaringer på stofmisbrug/problematisk forbrug/afhængighed herunder biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle forklaringer
  • Samfundsmæssige reaktioner på stofbrug: forebyggelse, skadesreduktion, behandling, kontrol, samt individuelle versus befolkningstiltag
  • Interventionsformer angående stofbrug

Teorier om rusmiddelbrug og afhængighed

Rusmiddelforskning er ikke en selvstændig teoretisk disciplin, men benytter en række teoretiske modeller og forståelsesrammer udviklet inden for hhv. socialvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige discipliner. I dette modul vil den studerende blive præsenteret for en række centrale primært sociologiske og psykologiske teorier, der på forskellig vis forklarer afhængighedens forskellige faser. Endvidere er det målet, at den studerende kritisk skal kunne vurdere og sammenholde de forskellige teoretiske tilgange samt anvende dem i forhold til relevante projektstrategier og interventioner.

Mål med modulet:

  • Erhverve viden om teorier og begreber relateret til stofbrug og afhængighed samt analysere forskelle og ligheder mellem diverse teoretiske tilgange
  • Kunne vurdere disse teorier i forhold til praktiske implementeringer af indsatser på området
  • Erhverve forståelse for de faktorer, der influerer på forskellige udviklingslinjer i stofbrug, samt reflektere over forskellige faktorer, der påvirker hhv. kontrolleret og problematisk brug på individuelt og samfundsmæssigt niveau
  • Kunne vurdere centrale teoriers relevans for analyse af praksis på eget område
  • Kunne syntetisere, sammenstille og kommunikere komplekse teoretiske tilgange på skrift