Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

2. semester

Videnskabelig forskningsmetode: kvantitative og kvalitative metoder

Dette modul har fokus på, at de studerende opnår færdigheder i anvendelsen af relevante forskningsmæssige tilgange og metoder, enten ved forberedelse af eget forskningsprojekt eller ved udarbejdelse af en omfattende review-artikel. Kurset vil undervise i både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, med speciel fokus på rumiddelforskning.

Mål med modulet:

  • Kunne identificere og sammenligne forskellige metodologiske tilgange til rusmiddelforskning, samt fremvise en kritisk forståelse af, hvordan forskellige forskningsmetoder kan anvendes i praksis
  • Stifte kendskab til og forstå de arbejdsprocesser, der er involveret i kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og analyse
  • Være i stand til kritisk at evaluere betydningen af væsentlige forskningsfund
  • Kunne foretage analyse af forskningens etiske aspekter og deres relevans for praksis
  • Kunne formulere forskningsspørgsmål og udarbejde et sammenhængende forskningsprojekt

Evidensbaseret praksis 

Evidensbaserede undersøgelser har i stigende grad vundet indpas i forhold til implementering af handlestrategier inden for politik, behandling og forebyggelse. Formålet med dette modul er at introducere evidensbegrebet, samt at gøre den studerende i stand til kritisk at evaluere forskningsundersøgelsers evidens på baggrund af deres metode, analyse og resultater. Endvidere vil den studerende tilegne sig færdigheder i søgestrategier, indsamling af videnskabelige data, samt evnen til at foretage en kritisk vurdering af relevante hovedbudskaber inden for den aktuelle forskning. De tilegnede færdigheder vil blive forbundet til praksis ved, at den studerende lærer at træffe kvalificerede beslutninger vedrørende håndteringen af forskellige aspekter af rusmiddelproblemer, som er baseret på videnskabelig evidens.

Mål med modulet:

  • Kunne definere evidensbaseret praksis og udforme spørgsmål for databasesøgninger på evidens
  • Være i stand til at udarbejde og anvende søgestrategier til indhentning af specifik information
  • Kunne reflektere over den videnskabelige kvalitet i det indhentede materiale samt udplukke nyttig information til en kvalificeret uddybning af svarene på de stillede spørgsmål
  • Kunne karakterisere og beskrive muligheder og begrænsninger i eksisterende professionel praksis på baggrund af evidensbaseret viden om effektivitet