Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

4. semester

Masterprojekt

I masterprojektet får den studerende mulighed for at arbejde med en problemstilling inden for masteruddannelsens område efter eget valg. Projektet kan ligge i forlængelse af opgaven fra modulet Videnskabelig forskningsmetode, men det er ikke et krav. Emnet skal godkendes af vejleder.

Mål med masterprojektet:

  • Erhverve sig specialiseret viden inden for et afgrænset og fokuseret felt på rusmiddelområdet
  • Mestre overblik over relevant litteratur
  • Kunne opstille en relevant socialvidenskabelig problemstilling
  • Kunne selvstændigt indsamle og analysere egen empiri
  • Kunne reflektere over undersøgelsesmetodernes samt empiriens gyldighed og begrænsninger
  • Kunne opstille en sikker argumentation med reflekteret inddragelse af relevant teori og andre empiriske undersøgelser på feltet
  • Kunne formidle klart og med videnskabelig præcision og dybde