Optagelseskrav

Optagelse på Master i it med specialiseringen Organisation forudsætter en af følgende uddannelser:

  • Bacheloruddannelse i datalogi
  • Bacheloruddannelse i informationsvidenskab
  • HA(dat.)
  • HD(I)
  • eller tilsvarende.

Efter adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for it.

Relevant erhvervserfaring betyder, at den studerende skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, som ligger inden for specialiseringens faglige område.

Andre uddannelser, der ligger inden for de generelle regler om adgang, kan give adgang, under forudsætning af at ansøgeren har kendskab til udvikling og implementering af it i en organisation og har kendskab til grundlæggende it-begreber.

 

Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.