Optagelseskrav

Du kan blive optaget på Master i it med specialiseringen Organisation, hvis du har:

  • relevant uddannelsesmæssig baggrund og,
  • minimum to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Uddannelsesmæssig baggrund

Ansøger skal have gennemført mindst:

  • en akademisk bacheloruddannelse eller,
  • en professionsbacheloruddannelse eller,
  • en mellemlang videregående uddannelse eller,
  • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

For datamatikere findes mulighed for brobygning til masteruddannelsen i it. Se under Er du datamatiker? (linker til It-vests hjemmeside)

Erhvervserfaring

Efter adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for it.

Relevant erhvervserfaring betyder, at ansøger skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, som ligger inden for specialiseringens faglige område.


Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.