Optagelseskrav

Du kan blive optaget på Master i it med specialiseringen Organisation, hvis du har:

 • relevant uddannelsesmæssig baggrund og,
 • minimum to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Uddannelsesmæssig baggrund

Optagelse på Master i it med specialiseringen Organisation forudsætter en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i datalogi
 • Bacheloruddannelse i informationsvidenskab
 • HA(dat.)
 • HD(I)
 • eller tilsvarende.

Andre uddannelser, der ligger inden for de generelle regler om adgang, kan give adgang, hvis ansøger har kendskab til udvikling og implementering af it i en organisation og har kendskab til grundlæggende it-begreber.

Erhvervserfaring

Efter adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for it.

Relevant erhvervserfaring betyder, at ansøger skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, som ligger inden for specialiseringens faglige område.


Nye adgangskrav gældende fra 1. december 2020

Ansøger skal have gennemført mindst:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller,
 • en professionsbacheloruddannelse eller,
 • en mellemlang videregående uddannelse eller,
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Med de nye adgangskrav fra 1. december 2020 bliver det således muligt at blive optaget på specialiseringen, selvom man ikke har en it-uddannelsesbaggrund. Ansøger skal dog fortsat også have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

For datamatikere findes mulighed for brobygning til masteruddannelsen i it. Se under Er du datamatiker? (linker til It-vests hjemmeside)

Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.