Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

Fag

På Master i it kan du selv skræddersy din profil og vælge fag efter behov. 

Du kan vælge enkelte fag, men hvis du gennemfører 3 fagpakker og derefter dit masterprojekt, opnår du titlen Master i it.  

 

Hvad er en fagpakke? 

En fagpakke er byggestenen i Master i it. Den består af 1-3 enkeltfag, hvis indhold supplerer hinanden og sikrer en række kompetencer inden for et bestemt it-fagligt område. 

Du kan vælge at følge et enkeltfag, en enkel fagpakke, eller du kan vælge med tiden at sammensætte 3 fagpakker samt et masterprojekt til en hel master i it.  

Fagpakkerne varer 5-9 måneder.  

Se fagbilag

Hvilke fagpakker kan du tage på Aarhus BSS?  

Aarhus BSS udbyder fire fagpakker, som du kan læse om ved at klikke herunder: 

  

Aarhus BSS udbyder fag inden for emnet organisation, men uddannelsen er et samarbejde mellem SDU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, hvilket betyder, at du også kan tage fag ved flere af uddannelsesstederne. Udover organisation, kan du vælge områder som softwarekonstruktion og interaktionsdesign og multimedier. 

Masterprojekt 

For at opnå titlen Master i it skal du afslutte forløbet med at udarbejde et masterprojekt, og optagelse på dette fjerde og sidste modul kræver, at du forud har bestået tre fagpakker. To af disse fagpakker skal tilhøre samme specialisering, som du ønsker at skrive afhandlingen inden for, og du vil så blive Master i it inden for denne retning  – organisation,  softwarekonstruktion eller interaktionsdesign og multimedier. 

I masterprojektet skal du demonstrere din fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for den specialisering, du har valgte at skrive afhandling inden for. 

Flere vælger at tage udgangspunkt i en problemstilling i egen organisation for på den måde at skabe værdi for organisationen. 

Udarbejdelse af et masterprojekt varer normalt et halvt til et helt år, og du kan vælge at arbejde alene eller i en gruppe på op til tre studerende. Masterprojektet forsvares ved en mundtlig prøve med din vejleder som eksaminator. 

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for seks år fra første indskrivning på uddannelsen, som er den maksimale uddannelsestid iht. Masterbekendtgørelsen.