Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen på Aarhus BSS mødes hver anden uge og træffer beslutning om de overordnede linjer for fakultetet.

Fakultetsledelsen består af dekanen, to prodekaner, administrationschefen og seks institutledere:

Per Baltzer Overgaard
Prodekan for forskning og talent Ph.d.-skoleleder

Per Andersen
Prodekan for uddannelse
 
 

Anne Bækby Johansen     
Administrationschef

Peter Munk Christiansen
Institutleder ved Institut for StatskundskabNiels Haldrup

Institutleder ved Institut for Økonomi

Jacob Kjær Eskildsen
Institutleder ved Institut for Virksomhedsledelse

Tine Sommer
Institutleder ved Juridisk Institut
 

Anders Frederiksen
Institutleder ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Jan Tønnesvang
Institutleder ved Psykologisk Institut