Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen på Aarhus BSS mødes hver anden uge og træffer beslutning om de overordnede linjer for fakultetet.

Fakultetsledelsen består af dekanen, to prodekaner, administrationschefen og seks institutledere:

Peter Munk Christiansen

Professor, InstitutlederInstitut for Statskundskab

Jacob Kjær Eskildsen

InstitutlederInstitut for Virksomhedsledelse

Anders Frederiksen

InstitutlederInstitut for Forretningsudvikling og Teknologi

Niels Haldrup

Professor, InstitutlederInstitut for Økonomi

Torsten Iversen

Institutleder, ProfessorJuridisk Institut

Jan Tønnesvang

Institutleder, ProfessorPsykologisk Institut