Associate Deans

Dekanatet på Aarhus BSS har udpeget tre associate deans, som hver især skal fremme fakultetets indsats på et særligt strategisk indsatsområde og fungere som rådgiver og inspirationskilde for dekanatet.

Associate deans udpeges som udgangspunkt blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere og vil anvende 1/3 af deres tid på funktionen. De udpeges typisk for tre år ad gangen.

Associate deans:

Lektor Niels Mejlgaard, Institut for Statskundskab
 

Associate Dean med ansvar for EU finansiering
1. september 2018 – 31. august 2024

Ansvarsområde:
At skabe større opmærksomhed på og bedre udnyttelse af de muligheder, der tilbydes under de europæiske rammeprogrammer, og dermed øge succesraten for fakultetets EU-ansøgninger.

Ulrik Federspiel, medlem af Aarhus BSS’ advisory board

Special Advisor - Associate Dean
1. juni 2018 - 31. august 2022
 

Ansvarsområde:
At rådgive dekanatet med henblik på at fremme Aarhus BSS’ samspil med eksterne aktører, herunder private fonde, myndigheder, interesseorganisationer mm.