Årets MBA-alume hos Aarhus BSS


Nicolai Søndergaard Laugesen er årets MBA-alumne. Nicolai har blandt andet arbejdet på at gøre det nemmere at levere medicin til de små byer i Grønland ved hjælp af droner

Da Nicolai afsluttede sit MBA-studie, udarbejdede han afhandlingen ”Fit & Friktion – om udfordringerne ved alignment af forretnings- og innovationsstrategi”, med fokus på at forene strategi og innovation. Resultatet blev udviklingsenheden Vertical hos Falck, som Nicolai i dag er chef for.Vi har til opgave at skabe nogle konkrete nye ydelser og services. Der kan være forskellige tilgange til innovation labs, der hver har sine fordele. I forhold til andre innovationsenheder og afdelinger, hvor der fx kan være fokus på idegenerering, har vi fra start sagt, at vi vil lave noget, der er mere konkret og tættere på markedet. Det betyder, at vi blandt andet har fløjet droner over store afstande – langdistance i Grønland, og vi har indgået store teknologipartnerskaber med nogle af verdens største sundhedsvirksomheder,” fortæller Nicolai.I forbindelse med sin afhandling interviewede Nicolai otte af de førende servicevirksomheder i Danmark om deres udfordringer med at ’aligne’ strategier. Afhandlingen blev en succes, hvilket betød, at Nicolai og en forskerkollega fra SDU efterfølgende udarbejdede en videnskabelig artikel, der er blevet publiceret. Det har medført, at Nicolai har været gæsteforelæser på cand.merc.- uddannelsen i faget Business Development: Innovation and Strategy, og han skal også være gæsteforelæser på MBA-uddannelsen på faget Innovationsledelse.

Det, der gør Nicolai dygtig til sit arbejde, er, at han kan se ideer, som andre ikke har fået øje på, og han formår at gøre dem til brugbare løsninger til gavn for den danske sundhedssektor og ikke mindst Falck, fortæller lektor Helle Alsted Søndergaard. Hun er med til at udvælge, hvem der skal være årets MBA-alumne, og om Nicolai siger hun endvidere:Du beskæftiger dig med sundhedsinnovation og -teknologi, er aktiv deltager i offentlige-private partnerskaber/projekter, og senest har du afprøvet dronerne i Grønland. Da jeg så det, tænkte jeg - ja, et oplagt analogt marked, hvor behovene findes i ekstrem grad. Hvorfor havde jeg ikke selv tænkt på det?”Selvom Nicolai har opnået succes, blev han overrasket over, at netop han blev årets MBA-alumne:Jeg er ret stolt. Især fordi jeg ved, hvor mange dygtige folk, der læser en MBA, og blandt dem, jeg har læst sammen med, var der nogle superskarpe studerende. Derfor synes jeg, at det er noget af et skulderklap at få,” siger han og fortsætter:

Med Vertikal har vi været med til at gøre en forskel, og det betyder meget, at det er blevet anerkendt”.
Prisen Årets MBA-alumne blev overrakt ved MBA-årsmødet, som hvert år afholdes for medlemmer af MBA Aarhus-alumne. Du kan læse mere om foreningen her.

For at blive årets MBA-alumne hos Aarhus BSS skal du opfylde følgende krav inden for kategorierne ledelse, humanitært og personligt:
 

Ledelse: Årets MBA- alumne har udmærket sig inden for sit professionelle felt.

Humanitært: Årets MBA-alumne har ydet betydelige og innovative bidrag til samfundet.

Personligt: Årets MBA-alumne har udvist høj integritet i sit arbejde og som person.