Informationsmøde om MBA

Aarhus BSS følger covid-19 situationen tæt, og vi afholder naturligvis vores aktiviteter i henhold til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer. Du vil altid blive informeret, hvis der sker ændringer i arrangementet.

Vi afholder to informationsmøder dette efterår. Det ene den 21. oktober bliver afholdt som et online event, og det andet informationsmøde den 30. november planlægges at blive afholdt på campus.

Programmet for informationsmødet den 21. oktober er:

  • Professor og underviser på MBA-uddannelsen, Philipp Schröder præsentere uddannelsen og dens opbygning.
  • MBA-alumne Amdi S. Kjærgaard fortæller om sine erfaringer med MBA-studiet.
  • Tid til spørgsmål til både Philipp og Amdi.

Programmet for informationsmødet den 30. november er endnu ikke fastlagt.