Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)

For nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer samt ejerledere i små og mellemstore virksomheder.

Holdet, der starter i efteråret 2021, er fuldtegnet, men du har mulighed for at skrive dig på en uforpligtende venteliste.

Hvis du har skrevet dig på den uforpligtende venteliste, vil du automatisk få besked via mail, når der åbnes op for tilmelding til det næste hold.

 

Skab større værdi i dit bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan bestyrelsen skaber værdi i små og mellemstore virksomheder. Det kræver en dyb forståelse af DNA’et i SMV’er, herunder værdier og motivationsfaktorer. Herudover skal bestyrelsen have indsigt i de udfordringer, SMV’er står overfor. Det er ofte strategiske udfordringer som f.eks., hvordan man sikrer virksomhedens konkurrencekraft i en verden, der er i hastig forandring f.eks. som følge af ny digital teknologi.

Ejerledere i SMV’er er ofte fanget i driften og kan have svært ved både at drive virksomheden, holde fokus på det strategiske arbejde og udnytte virksomhedens vækstpotentiale. En kompetent bestyrelse kan derfor være afgørende for at fastholde det strategiske overblik og skabe vækst i SMV’er.  Bestyrelsen kan således skabe stor værdi som ejerlederens strategiske sparringspartner, der kan initiere og forankre vigtige ledelsesprocesser. 

Bestyrelsen skal kunne håndtere typiske SMV-udfordringer som f.eks. strategiudvikling, risikostyring, finansiering af vækst, organisationsudvikling, ejer- og generationsskifte og konflikter i ejerkredsen. Herudover skal den være klædt på til nye udfordringer som f.eks., hvordan virksomheden skal agere i forhold til trusler og muligheder ved ny digital teknologi.

Teori på praksis / praksis på teori

Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Der inddrages løbende virksomhedscases – ofte deltagernes egne – der sikrer et samspil mellem nyeste teori og "best practice. 

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden om bestyrelsesarbejdet. Uddannelsen giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan videndele og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Se video om bestyrelsesuddannelsen

 

Moduloversigt

Modul 1-2: Internat Comwell Kellers Park, Børkop

Modul 1:

 • Det nye bestyrelsesparadigme
 • SMV’er – muligheder og udfordringer
 • Bestyrelsens rolle i SMV'er
 • De retlige rammer

Modul 2:

 • Ledelsesstruktur og samspillet mellem ledelsesorganerne
 • Forventningsafstemning mellem ejerskab og bestyrelse
 • Det strategiske arbejde – post corona – en indflyvning
 • Bestyrelsens strategiske forretningsudviklling

Modul 3-6: kl. 9.30-17.00 på Aarhus BSS, Aarhus V

Modul 3: 

 • Bestyrelsens strategiske forretningsudvikling
 • Ambidekstralitet og eksperimentelle kompetencer– vækst post corona

Modul 4:

 • Strategiske udfordringer:
  • Megatrends
  • Digitalisering – en del af bestyrelsens strategiske arbejde
  • Vækst gennem den grønne omstilling – de 17 verdensmål

Modul 5:

 • Prisstrategi – værdibaseret prissætning
 • Forsvarlig organisation – også i en foranderlig og digital tidsalder

Modul 6:

 • Kapitalbeskyttelse – bestyrelsens pligter
 • Budgettering og risikostyring
 • Samarbejde med revisor

Modul 7-8: Internat Comwell Kellers Park, Børkop

Modul 7:

 • Ændringer i ejerkredsen – hvordan sikres succes
 • Generationsskifte
 • Familiemøder

Modul 8:

 • Salgsmodning og værdiansættelse af virksomheder + case
 • Håndtering af konflikter i bestyrelsen og i ejerkredsen

Modul 9-10: kl. 9.30-17.00 på Aarhus BSS, Aarhus V

Modul 9:

 • Bestyrelsesansvar og ansvarsfraskrivelser
 • Det effektive og dynamiske bestyrelsesarbejde

Modul 10:

 • Bestyrelsessammensætning og bestyrelsesevaluering
 • Formandens rolle
 • Skal jeg sige "ja" til bestyrelsesposten?

Afsluttende prøve

Afsluttende opgave

Mundtlig prøve

 • Ca. en halv time pr. deltager
Uddannelsens indhold

Undervisning

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af 10 moduler (10 hele dage). Modul 1-2 og 7-8 afholdes som internater på Comwell Kellers Park, Børkop for at styrke netværket mellem deltagerne. De sidste 6 moduler afholdes som 1-dagsmoduler på Aarhus BSS.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til de enkelte moduler, og at de gennem forløbet udarbejder en skriftlig opgave (12 sider), der tager udgangspunkt i egne udfordringer. Ifm. udarbejdelse af den skriftlige opgave vil hver deltager få tilbudt 2 vejledninger a en halv time. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den skriftlige opgave.

Undervisningen foregår på dansk. Som undervisningsmateriale anvendes Carsten Fodes og Mette Nevilles bog "SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt" (bogen indgår i deltagergebyret), men der vil også indgå artikler på engelsk. Herudover inddrages der løbende forskellige virksomhedscases, således at vi sikrer et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er og mod ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt for at styrke samspillet mellem bestyrelsen og ledelsen.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige
Uddannelsen opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Uddannelsesansvar og undervisere

Uddannelsesansvar og strategisk sparring

Mette Neville

Portræt af Mette Neville

Professor, ph.d., Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Centerleder for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mail: men@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, hvor der forskes i vækst og udvikling i SMV'er. Fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser som på de interne drivere for vækst - fx ejerlederens DNA, forretningsudvikling, ledelse og organisation samt bestyrelsens værdiskabelse.

Mette leder flere eksternt finansierede projekter, fx 'SMV-bestyrelsen som digital katalysator', hvor 45 virksomheder får mulighed for et digitalt kompetenceløft. Herudover deltager 25 SMV'er i 'Vækstledelse for fremtiden' - et forløb med henblik på at understøtte vækst og udvikling i SMV'er.

Mette Neville er "vokset op" i en familievirksomhed og har bred bestyrelseserfaring.

Hun er sammen med Carsten Fode forfatter til bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt".

Carsten Fode

Portræt af Carsten Fode

Advokat, Kromann Reumert
Adjungeret professor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mail: CF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS samt Carl Hansen og Søn A/S.

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Carsten har sammen med Mette Neville skrevet bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt".


Undervisere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde. Herudover inddrages der løbede forskellige virksomhedscases. Dermed sikres et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

På bestyrelsesuddannelsen har vi udvalgt følgende undervisersteam:

Tid, sted og pris

Tid og sted

Modul 1-2 og 7-8, internat
Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

Modul 3-6 og 9-10
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4 
8210 Aarhus V
Parkeringsoversigt

Pris

58.000 DKK ekskl. moms. Prisen er inkl. materiale, Mette Nevilles og Carsten Fodes bog ”SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt”, internater og forplejning. Undervisningen er momsfritaget, men der opkræves moms af kursusmateriale, ophold og forplejning.

Tilmelding er bindende en måned efter, at holdet er fuldtegnet eller senest ved tilmeldingsfristens udløb. Såfremt holdet bliver fuldtegnet før tilmeldingsfristens udløb, vil de tilmeldte blive oplyst om den dato, hvor deres tilmelding bliver bindende.

Der tilbydes følgende rabatordninger:

 • 15 % rabat ved tilmelding af 3 eller flere personer fra samme virksomhed
 • 15 % rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på alumner.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en skriftlig opgave (12 sider). Opgaven giver dig mulighed for refleksion og fordybelse i egne problemstillinger.

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

Find dit nye bestyrelsesmedlem

Søger du nye medlemmer til din bestyrelse?

Find dit nye bestyrelsesmedlem

 • Udsolgt

Bestyrelsesuddannelse

Senest sete

Favoritter