Bedømmelsesprocedure

Ansøgningerne bliver bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgerne vil modtage udvalgets bedømmelse af og svar på deres ansøgning ca. tre måneder efter ansøgningsfristens udløb.

DeadlineBedømmelse Afgørelse sendt til ansøgereTidligste startdato*
18. februar 2020Februar - aprilUltimo april 20201. september 2020
15. september 2020September- novemberUltimo november 20201. februar 2021

*Startdatoen afhænger af forskellige faktorer, fx endelige optagelseskrav/detaljer, anskaffelse af studie- og opholdstilladelse (internationale studerende), osv.

Bedømmelsen af ansøgningen er en helhedsvurdering af ansøgeren og dennes kvalifikationer. Der lægges især vægt på projektforslaget, på de karakterer, ansøgeren har opnået under sin uddannelse, og på, om ansøgeren under sin uddannelse eller på anden måde har udvist en særlig evne til at udarbejde større skriftlige afhandlinger, fx et speciale.

Bemærk, at bedømmelseskriterierne for ansøgninger til ph.d.-programmet i psykologi kan findes her.

Den endelige beslutning om indskrivning tages af ph.d.-skolelederen på grundlag af en bedømmelse af projektets kvalitet og ansøgerens evne til at gennemføre projektet inden for den fastsatte tidsramme.

Din ansøgning om indskrivning på ph.d.-uddannelsen behandles i henhold til Uddannelsesbekendtgørelsen. Din ansøgning om et stipendie til den 3-årige ph.d.-uddannelse behandles i henhold til Ansættelsesbekendtgørelsen.

En ansøgning om indskrivning på den 4-årige ph.d.-uddannelse behandles i henhold til betingelserne for SU. Universitetets beslutning er endegyldig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsrunderne finder forventeligt sted hvert halve år inden for perioderne januar - primo/medio februar og primo/medio september.

Det næste call er åbent for ansøgninger i perioden 15. august 2020 til 15. september 2020 kl 12.00 middag.

Ansøgere ved ovennævnte ansøgningsrunde kan forvente en afgørelse senest i slutningen af november 2020.