Torben Nordborg Helledi

Udtalelse fra Torben Nordborg Helledi, Senior Enterprise Architect, LEGO Group

”Jeg valgte fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur af interesse, og fordi den var relevant for mit arbejde. Da jeg tog fagpakken, var jeg arkitekt i vores teknologiafdeling. Jeg har nu arbejdet som Enterprise Architect i to år og har klart kunnet drage fordel af fagligheden, som jeg fik opbygget gennem fagpakken.

Det har været et godt og veltilrettelagt kursus på et højt niveau og med en faglig tyngde, både fra underviserne, men også fra deltagerne, som alle bidrager med deres faglighed i undervisningen. 

Andrea Carugati er en entusiastisk underviser med et bredt netværk, som han har bragt i spil i forelæsningerne. Her har bl.a. Martin Mocker og Nils Fonstad fra MIT optrådt som gæsteundervisere.

Jeg har fortløbende brugt den viden, jeg har fået på fagpakken i mit arbejde. Jeg har i højere grad kunnet sætte ting i kontekst nu end jeg har kunnet før. Desuden er jeg blevet bedre i stand til at reflektere over den retning, som virksomhedens arkitektur bevæger sig i og til at udfordre ledelsen på det.

Jeg kan anbefale denne fagpakke til andre, og har allerede fortalt mine kolleger om den.”

Fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur

Torben Nordborg Helledi, Senior Enterprise Architect, LEGO Group

Det har været et godt og veltilrettelagt kursus på et højt niveau og med en faglig tyngde, både fra underviserne, men også fra deltagerne, som alle bidrager med deres faglighed i undervisningen.