Jesper Lund Klaris, Scrum Master, Bankdata (alumne fra 2019)

Jeg tog fagpakken It-strategi og organisation, fordi det er vigtigt at forstå strategi og governance for at kunne agere i den kontekst, jeg arbejder i. Jeg har oprindeligt taget en finansuddannelse og er uddannet i en bank, så jeg vidste meget om målgruppen, men knap så meget om it-fagområdet, da jeg startede hos Bankdata.

Det største udbytte fik jeg i det afsluttende projekt, hvor min kollega og jeg fordybede os i vores egen virksomhed. Vi så på, hvordan governance hænger sammen med kundetilfredsheden i Bankdata. Der skete faktisk efterfølgende en række ændringer, som lå godt i tråd med vores konklusioner. Efter jeg har taget fagpakken har jeg desuden bedre kunnet gå i dialog om strategien, og min mening har fået mere tyngde, fordi mine synspunkter er baseret på noget, jeg har læst og ikke bare på en mavefornemmelse.

Selvom uddannelsen er på et højt teoretisk niveau, er den også praktisk anvendeligt. Fagpakken har ikke kun fokus på det strategiske plan, men også på det operationelle plan. Det er ikke alt, jeg har lært, jeg har kunnet bruge i praksis, men det har givet en forståelse for, hvordan tingene hænger sammen i organisationen, og den viden har jeg kunnet bruge i mit arbejde.

Styrken ved måden Master i it er opbygget er, at det er et meget koncentreret forløb med nogle meget intensive undervisningsseancer. Kombinationen af teori på et højt niveau og oplægsholdere fra erhvervslivet er rigtig god, fordi det giver input til, hvordan teorien fungerer i praksis. Det får brikkerne til at falde på plads på en god måde.

Jeg kan bestemt anbefale uddannelsen til andre. Hvis man har muligheden, så vil jeg anbefale at tage af sted med en eller flere kolleger. Vi er to fra Bankdata, der har fulgtes gennem de tre fagpakker, og vi har skrevet fagpakkeopgaver og masterprojekt sammen. Det har været godt for forankringen af læringen. Desuden kræver det committment både fra en selv, virksomheden og fra baglandet, hvis man vil have et godt udbytte, for man skal lægge en del timer i det.

It-strategi og organisation var min anden fagpakke på Master i it. Jeg læste ledelse af virksomhedsarkitektur først. De to fagpakker går rigtig godt i spænd. Den sidste fagpakke, jeg læste, var Digital Innovation og Digital Transformation.

Min røde tråd gennem masteruddannelsen er governance og arkitektur, hvilket skaber en god forståelse for sammenhængen mellem beslutningsstrukturer, strategi og det ”maskinrum”, som skal levere it-løsningerne.  

Udtalelse

Jesper Lund Klaris, Scrum Master, Bankdata

Selvom uddannelsen er på et højt teoretisk niveau, er den også praktisk anvendeligt. Kombinationen af teori på et højt niveau og oplægsholdere fra erhvervslivet er rigtig god, fordi det giver input til, hvordan teorien fungerer i praksis.