Betaling

Hvert Master i it-enkeltfag på Aarhus BSS koster 8.000 kr.*, og den samlede pris for en fagpakke er derfor 24.000 kr.* på nær fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation, som koster 30.000 kr.* Prisen for en hel master i it er summen af prisen for fire fagpakker, som hos os starter ved 96.000 kr.*)

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 660 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig og dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg pr. fag og administration, samt giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang.  

Undervisningsmateriale og forplejning

Udover deltagerbetalingen skal du regne med udgifter til faglitteratur og forplejning samt evt. ophold og flybilletter i forbindelse med deltagelse i undervisningen. 

Faktura

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. obligatorisk forplejning. Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen.

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater. 

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail  til  evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Finansieringsmuligheder

Der er mange muligheder for at få dækket hele eller dele af uddannelsesudgiften, når organisation og medarbejdere skal vælge efter- eller videreuddannelse.

På nedenstående side beskriver vi kort forskellige muligheder for finansiering og hjælper dig med, hvor du kan søge mere information om dine muligheder. Desuden har vi lavet en film, der beskriver bruttolønsordningen og en bruttolønsberegner, som du også finder på nedenstående side:

bss.au.dk/efteruddannelser/finansiering/