Finansiering

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Bruttolønsordning Se filmen og få styr på, hvor mange penge du kan spare ved at gøre brug af bruttolønsordningen. Du kan også prøve vores bruttolønsberegner nedenfor.

Sådan foregår betalingen

Først og fremmest falder betalingen af vores uddannelser i rater, så man skal ikke betale hele uddannelsesudgiften på én gang, hvis man ønsker at tage en hel master- eller diplomuddannelse på Aarhus BSS. Betalingen opkræves som udgangspunkt én gang pr. semester. Man binder sig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkeltfag ad gangen, hvis man ikke vælger en fuld uddannelse.

Læs mere om betaling

Skattefradrag i virksomheden

Vælger virksomheden at afholde hele uddannelsesudgiften for medarbejderen, kan virksomhed trække udgiften fra i skat, hvis den vedrører efteruddannelse. Det vil ifølge SKAT sige uddannelse, der har til formål at vedligeholde og ajourføre den viden eller de kvalifikationer, som kræves, for at din medarbejder kan bestride sit aktuelle arbejdsområde. Vi henviser til SKAT, da grænsen mellem efteruddannelse og videreuddannelse ikke er helt tydelig.

Læs om fradrag på SKAT

Bruttolønsmodel

Bruttolønsmodellen betyder, at organisation og medarbejder indgår en aftale om, at organisationen finansierer uddannelsen, men trækker en aftalt del af medarbejderens bruttoløn, hvilket vil sige, at medarbejderen ikke bliver beskattet af denne del. Denne model er godkendt ved en kendelse fra Landsskatteretten.

Adgang til at anvende ordninger, hvor den ansatte går ned i løn for at få et gode (bruttotrækordninger) kræver dog, at der i aftale eller overenskomst konkret er givet adgang til at etablere sådanne ordninger lokalt. Du skal derfor altid undersøge mulighederne lokalt i din organisation. I de statslige aftaler og overenskomster er der ikke givet sådan en hjemmel. Det betyder, at det på statens område ikke er muligt at indgå aftale om eksempelvis uddannelse, hvor betaling sker over medarbejderens løn før skat.

I følge SKAT kan lønmodtagere få fradrag for efteruddannelse, men ikke videreuddannelse. Vi anbefaler derfor, at man får lavet et bindende svar fra SKAT. I praksis betyder det, at man får SKAT til på forhånd at vurdere, om den uddannelse eller det kursus, som medarbejderen ønsker at læse, giver ret til fradrag.

Læs om bruttolønsordning på SKAT

Prøv vores bruttolønsberegner

 

Kompetencefonde

Virksomheder og organisationer samt deres medarbejdere kan søge om tilskud til efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud og til udgifter til transport, ophold og undervisningsmaterialer (kilde: Dansk Erhverv).

Der er centrale fonde, der dækker større områder og andre fonde, som er mere branchespecifikke. Som ansat i en kommune eller region kan du fx søge om op til 25.000 kroner i støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse fra kompetencefondene (kilde: HK).

Kompetencefonde for offentligt ansatte

Kompetenceudvikling i den finansielle sektor

Udviklinsfonde for privatansatte

Støtte fra Omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver faglærte som ufaglærte i beskæftigelse en mulighed for at søge om støtte på op til 10.000 kr. pr. kalenderår. Omstillingsfonden giver kun tilskud til akademi- og diplomuddannelser og således ikke andre typer af uddannelse.

Det vil sige, at hvis du udelukkende har taget HD 1. del efter endt gymnasial uddannelse, og er du i arbejde,
så har du mulighed for at få bevilget op til 10.000 kr. per kalenderår til fag på HD 2. del fra omstillingsfonden. Det er vigtigt, at du søger tilskuddet samtidig med, at du søger om optagelse på HD 2. del. 

Læs mere om støtte fra Omstillingsfonden

Den regionale uddannelsespulje

Er du ledig med en kort videregående uddannelse, så kan jobcenteret tilbyde dig en række udvalgte korte kurser bl.a. fag på HD-uddannelsen gennem Den regionale uddannelsespulje.

Formålet med Den regionale uddannelsespulje er at give ledige nye kompetencer og dermed styrke deres jobmuligheder. Det betyder, at du, forudsat du ikke er i fleksjob, kan deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

For at få et kursus godkendt, skal det være på positivlisten i det område, du bor, og du skal have en skriftlig aftale med en arbejdsgiver, som lover at ansætte dig i minimum tre måneder uden lønstilskud, hvis du gennemfører kurset. 

Læs mere om den regionale uddannelsespulje her

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

For at få SVU skal du og din uddannelse opfylde en række betingelser. Du må fx ikke have afsluttet en videregående uddannelse, hvis du tager en uddannelse på videregående niveau. 

Læs mere om Statens voksenuddannelsesstøtte her

Jobrotationsordningen

Som offentlig eller privat arbejdsgiver har man mulighed for at få tilskud fra jobcentret til at ansætte en ledig i de timer, en medarbejder bruger på videreuddannelse eller opkvalificering. Ordningen omfatter ansatte med en højere uddannelse, som ikke har brugt deres uddannelse de sidste fem år. Der er også mulighed for, at arbejdsgiveren kan få jobrotationsydelse til ansatte med en kort eller mellemlang videregående uddannelse inden for en økonomisk ramme. I 2015 ligger jobrotationsydelsen på 178,84 kr. pr. time (kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Kontakt jobcentret i din kommune for at høre nærmere om betingelserne for jobrotationsordningen.

(Kilde: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/jobrotationsordningen/)