Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Støtte fra Omstillingsfonden


Omstillingsfonden giver faglærte såvel som ufaglærte i beskæftigelse en mulighed for at søge om støtte til uddannelse på op til 10.000 kr. per kalenderår.Søg Omstillingsfonden om støtte til HD2

Det er muligt at søge Omstillingsfonden om tilskud i forbindelse med det næste optag på HD2.

Fondsmidlerne tildeles efter først til mølle-princippet, og der lukkes for ansøgningsskemaet, når midlerne er opbrugt.

For at søge tilskud skal du udfylde en online ansøgning og vedhæfte en underskrevet tro og love-erklæring, du kan downloade ved at klikke på knappen nedenfor.

Sådan logger du ind for at søge støtte

   

Hvis du har søgt ind på det pågældende fag via det digitale ansøgningssystem (DANS), skal du logge ind på præcis samme måde som ved din ansøgning til faget. 

Hvis du har tilmeldt dig det pågældende fag via mit.au.dk (studieselvbetjeningen), skal du klikke på 'login' og benytte dit WAYF-login (det samme login som du bruger til mit.au.dk, Brightspace med mere).Bemærk, at du skal søge tilskuddet senest samtidig med din ansøgning om optagelse på HD2.

Søg om optagelse på HD2 i Business

Søg om optagelse på HD2 i regnskab og økonomistyringHvem kan få støtte fra Omstillingsfonden?

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte:

1) Du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

Du kan således ikke få støtte, hvis du har en af følgende videregående uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse
 • En akademiuddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse (herunder HD2)
 • En bacheloruddannelse
 • Eller en anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. 

Bemærk, at HD1 ikke er en videregående uddannelse. Så hvis du har en HD1 (og ikke anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau), har du mulighed for at søge om støtte til fag på HD2.

2) Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, det vil sige:

 • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
 • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud. 

 3) Du skal være tilmeldt et modul på HD2.

 • Kursister på HD1 er ikke omfattet af Omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse, men 'et erhvervsøkonomisk grundforløb', der kvalificerer til optagelse på den 'erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD2', jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). 

4) Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.

5) Du skal underskrive en tro og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af dine oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Kan jeg ikke få støtte til HD1?

Nej, det er desværre ikke muligt at få støtte til HD1.

Kursister på HD1 er ikke omfattet af Omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse, men 'et erhvervsøkonomisk grundforløb', der kvalificerer til optagelse på den 'erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD2', jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

Kan jeg få støtte til HD2, hvis jeg har en akademiuddannelse?

Du kan desværre ikke søge om støtte, hvis du har en akademiuddannelse eller lignende videregående uddannelse. Se punkt 1 i listen over krav til at kunne søge om støtte.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan maksimalt få 10.000 kr. fra Omstillingsfonden per kalenderår. Se punkt 4 i listen over betingelser for at få støtte. Du skal således ikke forvente at få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Der er desuden ingen garanti for, at du får støtte til kommende semestre, hvis du har fået støtte én gang.

Hvad gør man, hvis prisen for kurset overstiger 10.000 kr.?

Du kan højst få tilskud på 10.000 kr. per kalenderår. Hvis du får tilskud og skal deltage i et kursus, der koster mere end 10.000 kr., sender vi en faktura på det resterende beløb til dig eller din arbejdsgiver.

Kan jeg overføre midlerne til næste semester, hvis prisen på kurset er under 10.000 kr.?

Nej, du skal sende en ny ansøgning om tilskud, når du er tilmeldt et nyt kursusmodul.

Kan færøske studerende få støtte?

Som færøsk studerende på HD2 kan du kun få støtte, hvis du arbejder i Danmark.

Har du læst fag i efteråret 2018?

Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet, at alle, der opfylder tilskudsbetingelserne og har læst fag i efteråret 2018, fortsat har mulighed for at søge om tilskud til disse fag. Du søger tilskuddet via nedenstående blå knap.

Det er vigtigt, at du – samtidig med at du søger refusion af deltagerbetalingen – også sender en mail til adressen evu.bss@au.dk med oplysninger (reg.nr. og kontonummer) på den konto, hvortil deltagerbetalingen kan refunderes, hvis du tildeles tilskud. Vi gør opmærksom på, at såfremt din arbejdsgiver har betalt, skal kontooplysningerne også tilhøre arbejdsgiver, og de skal sendes til os via en arbejdsmail.

Fondsmidlerne tildeles efter først til mølle-princippet.