Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

Merit for beståede fag


2 | Gør bilag med information klar

Du søger om merit samtidig med, at du søger ind på uddannelsen, men du skal først have bilag klar med den påkrævede information.

   

Hvilken information skal jeg sende ind?

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

 1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder der er gennemgået, herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS-vægt – hvis omfanget ikke er angivet i ECTS-point, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. Et eksempel: Et årsværk udgør 60 ECTS-point, da dette er den normerede belastning over to semestre. Du vil altså skulle medsende dokumentation for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.
 2. Attesteret bevis for beståede fag, det vil sige en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er beståede. Ved udenlandske eksamener skal du vedlægge en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 3. Du skal oplyse en engelsk kursustitel for alle fag/projekter, du ønsker meritoverført.