Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

FAQ med de mest stillede spørgsmål om HDVed du?


Hvad er en HD?

HD er en erhvervsøkonomisk efteruddannelse, du kan tage mens du er i arbejde. Uddannelsen udbydes på universiteter og er diplomuddannelse på bachelor-niveau.

Du kan specialisere dig inden for forskellige områder. Læs mere om de forskellige dele af HD-uddannelsen her.

Hvad kan man bruge en HD til?

HD-uddannelsen kan bruges i en lang række jobs og jobfunktioner idet den giver dig forståelse for økonomi og ledelse og styrker din forretningsforståelse. Med en HD kan du eksempelvis arbejde i stillinger som investeringsrådgiver, økonomimedarbejder, logistikchef, HR-medarbejder, revisor og meget andet.

Se, hvad andre har brugt HD-uddannelsen til.

Hvad er forskellen på HD og HA?

Som det fremgår af nedenstående figur, så er HA'en en ordinær uddannelse, mens HD'en udbydes i efter- og videreuddannelsessystemet. HA'en er derfor en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, mens HD'en er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på bachelorniveau. Det vil sige, at de to uddannelser er på samme niveau rent uddannelsesmæssigt og giver indsigt i samme fagområde, men ligger i to forskellige uddannelsessystemer. Da HD'en således udbydes i efter- og videreuddannelsessystemet, er der tale om en selvbetalt deltidsuddannelse, hvor det er meningen, at de studerende har fuldtidsarbejde ved siden af, mens HA'en er en fuldtidsuddannelse og derved er SU-berettiget.

Når du har færdiggjort en HD2, har du opnået det, der svarer til en uddannelse på bachelorniveau. Hvis du har lyst til at læse videre, har du mulighed for at læse en master på deltid. Såfremt du læser en HA, har du direkte adgang til at læse en kandidatuddannelse (cand.merc.), da du har retskrav herpå. Dette er dog ikke tilfældet for HD-studiet.

Er en HD en bacheloruddannelse?

HD svarer i niveau til en bacheloruddannelse, du tager som efteruddannelse mens du arbejder. Fordi HD'en tages som en efteruddannelse, betegnes den som en diplomuddannelse.

Er HD en akademisk uddannelse?

Med HD får du en universitetsuddannelse, som du tager på deltid mens du har fart på karrieren. Du bliver undervist af forskere og dygtigere praktikere fra erhvervslivet, så du får en uddannelse der både er forskningsbaseret og praksisnær.

Hvilket niveau svarer en diplomuddannelse til?

HD er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på bachelorniveau. Det vil sige, at uddannelsen ligger på samme niveau som en bachelor i uddannelsessystemet, men er en diplomuddannelse, idet den tages i efter- og videreuddannelsessystemet. Se billedet nedenfor.

Hvad betyder ECTS-point?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer således til ét års fuldtidsstudium. Et enkelt ECTS-point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 28 timer. En diplomuddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. HD-uddannelsen er på 60 ECTS.Adgangskrav og forudsætninger


Skal man have en gymnasial baggrund?

Du kan søge om dispensation, hvis du har en anden uddannelse på samme niveau som en gymnasial eksamen.

Du kan optages på dispensation, hvis studienævnet for HD efter en konkret vurdering beslutter, at du har de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. 

Det betyder konkret:

  • Dansk på A-niveau
  • Samfundsfag på B-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau

Skal jeg have erhvervserfaring?

På HD1 stilles der ikke krav om erhvervserfaring. Det er dog en del af adgangskravet til HD2, at du skal have minimum to års relevant erhvervserfaring, som er opbygget sideløbende med eller efter endt adgangsgivende eksamen (for eksempel HD1). Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner. Hvis du ønsker at gå direkte fra HD1 til HD2, er det derfor et krav, at du har haft fuldtidsarbejde ved siden af HD1-studiet.

Hvad er de matematiske forudsætninger?

Vi anbefaler matematik på B-niveau, men det er ikke et krav for at blive optaget.

Kan jeg søge om optagelse på HD2, før jeg er færdig med min HD1?

Ja. Selvom du ikke har bestået alle eksaminer inden 1. maj, hvor du søger om optagelse på HD2, afventer vi dine eksaminer, og du eftersender eksamensbeviser, når de foreligger.Planlægning af studiet


Hvilke fag kan jeg vælge?

På kursuskatalog.au.dk kan du løbende holde dig orienteret om de kommende fag og valgfag på HD-uddannelsen. Du kan også læse mere om, hvilke kompetencer uddannelsen giver dig, og hvordan undervisning og eksamen er tilrettelagt.

Hvor meget tid skal jeg bruge på studiet?

Hvert semester består af 15 ECTS-point. ECTS er en betegnelse for, hvor stor en arbejdsbelastning, man som studerende, kan forvente at få i et fag. Et enkelt ECTS-point er for de fleste lig med 28 arbejdstimer.

Du bør være opmærksom på, at forberedelsen tager mindst lige så lang tid som undervisningen. Dermed skal du forvente at afsætte 12-20 timer (inkl. undervisning) til studiet per undervisningsuge i de to år, studiet varer, hvis du følger det anbefalede forløb. Timeantallet kan dog svinge, da mange ofte bruger mere tid på studiet lige op til eksamen.

Kan jeg arbejde fuld tid ved siden af studiet?

HD-uddannelsen er tilrettelagt, så du kan arbejde fuld tid under studiet.

Se også svar på spørgsmålet: Hvor og hvornår ligger undervisningen?

Kan jeg tage enkeltfag?

Du har mulighed for at tage enkeltfag både på HD1 og HD2, og du følger undervisningen og deltager på lige fod med de andre HD-studerende.

Med HD-enkeltfag kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb, som imødekommer dine behov for efteruddannelse og passer til dit arbejde. Du kan vælge et eller flere fag, og du kan læse dem samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Derved kan du få en faglig opdatering og ny viden inden for et specifikt område uden at skulle tage en hel HD-uddannelse. Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele uddannelsen, har du mulighed for at søge optagelse på den fulde uddannelse samt ansøge om meritoverførsel for beståede fag.

Hvor lang tid kan jeg strække uddannelsen over?

Det anbefalede forløb på HD1 strækker sig over fire semestre, altså to år. Ligeledes strækker det anbefalede forløb på HD2 sig over fire semestre, som også svarer til to år. Det fulde anbefalede forløb for HD1 og HD2 er derfor i alt fire år. 

Da der er tale om en fleksibel uddannelse, er det muligt at strække uddannelsen over længere tid, da der ikke er krav om maksimal studietid. Vi anbefaler dog altid, at man gennemfører HD1 inden for seks år og HD2 inden for seks år grundet risikoen for ændringer i studieordningen.

Hvordan får jeg plads til både arbejde, fritid/familie og studiet?

HD er en fleksibel uddannelse, da det er muligt at strække uddannelsen over længere tid, fordi der ikke er et krav om maksimal studietid. Vi anbefaler dog, at du gennemfører henholdsvis HD1 inden for seks år og HD2 inden for seks år på grund af risiko for ændringer i studieordningen. Desuden er HD-uddannelsen tilrettelagt, så du kan arbejde på fuld tid under studiet. Så der burde være plads til arbejde, fritid/familie og studie på samme tid.

Se også vores tidligere studerendes svar på, hvordan de har fundet plads til både arbejde, fritid/familie, og studiet på samme tid.

Kan jeg tage en HD online på Aarhus BSS?

Ja, du kan tage en HD1 online eller kombinere, så nogle fag tages online, mens andre tages ved fremmøde i enten Aarhus eller Herning.

HD2 læses enten på campus i Aarhus eller i Herning, og kan ikke tages online.

Hvornår vælger jeg, om jeg vil have hverdags, lørdags- eller online undervisning, og kan jeg lave det om undervejs?

Når du søger om optagelse, vælger du, hvordan du vil modtage undervisning. Du vælger per semester og kan ikke ændre i løbet af semestret. Men du kan skifte fra semester til semester.

For HD1 gælder det desuden, at du på samme semester kan vælge nogle fag som online undervisning og andre som fremmøde på campus.

Kan jeg tage HD på kortere tid end 2 år?

Nej, det kan du typisk ikke, da du skal have bestået eller være tilmeldt alle fagene før du kan tilmelde dig det Afsluttende projekt på HD1 og Afhandling/Afgangsprojekt på HD2.Undervisningen


Er der undervisning hver uge?

Som udgangspunkt er der undervisning hver uge, men vi prøver så vidt muligt at undgå at lægge undervisningen i typiske ferieperioder og på helligdage. 

Er der mødepligt?

Der er ikke mødepligt på HD-uddannelsen, men du skal møde frem til eksamen.

Hvor og hvornår ligger undervisningen?

Undervisningen finder sted i Aarhus og Herning. Nogle fag kan desuden læses udelukkende online.

I Aarhus foregår undervisningen i tidsrummet fra cirka kl. 17.15-21.00, og du kan vælge mellem to hverdagsaftener om ugen eller nogle lørdage. Om lørdagen ligger undervisningen i tidsrummet fra kl. 9.00-16.30. Typisk hver anden lørdag.

I Herning finder undervisningen som udgangspunkt sted to hverdagsaftener om ugen i tidsrummet fra kl. 17.30-21.00 og/eller lørdag i tidsrummet fra kl. 8.30-14.00, det kan variere fra uge til uge og fra semester til semester. Du kan hverken vælge lørdagsundervisning til eller fra i Herning.

På timetable.au.dk kan du se, hvornår der er undervisning på HD.

Hvilket sprog undervises der på?

Der undervises kun på dansk. Litteraturen er primært på dansk, men der kan forekomme materiale på engelsk.

Hvor store er holdene på HD?

​​​​​​Fra 12 til 100 studerende. Der er flest studerende på de obligatoriske fag og færre på valgfagene.Ansøgningsprocessen


Kan jeg søge ind på hele uddannelsen i februar eller kun på enkeltfag?

Hvis du vil optages på den fulde HD-uddannelse, sker optagelsen en gang om året med studiestart ultimo august/primo september. Det er således ikke muligt at blive optaget på den fulde uddannelse i januar/februar. Du kan dog godt søge ind på enkeltfag med studiestart i januar/februar.

Kan jeg få merit?

Merit betyder 'godskrivning af allerede beståede eksaminer'. Du kan få merit for et eller flere fag på HD-uddannelsen, hvis du kan dokumentere, at du har gennemført undervisning og eksamen i de fag, som du søger merit for. Så hvis du på en anden videregående uddannelse har bestået prøver, der i niveau, omfang og fagligt indhold svarer til et eller flere af HD-uddannelsens moduler, skal du ikke gennemføre det igen.

Din meritansøgning bliver behandlet, efter at ansøgningsfristen er ovre.

Læs mere om merit her.

Skal jeg søge ind på et fag, selvom jeg vil søge om merit?

Hvis du vil tage et enkeltfag, giver det ikke mening at søge om merit for det fag. Hvis du i stedet ønsker at tage en hel HD1 eller HD2, kan det give god mening at søge om merit for tidligere beståede fag. Det er en god idé at søge merit, når du søger ind på uddannelsen. På den måde ved du, hvor mange fag du skal tage på HD1 eller HD2, og du kan planlægge dit studie.

Kan jeg trække min ansøgning tilbage, hvis jeg er i tvivl?

Du kan godt framelde dig, hvis du ikke ønsker at starte på uddannelsen alligevel. Men du skal gøre det inden henholdsvis den 1. februar (for forårets fag) og den 1. september (for efterårets fag), hvis du vil have deltagerbetalingen retur. Bemærk, at hvis undervisningen starter før den 1. februar og den 1. september, skal du framelde dig inden undervisningsstart, ellers kan du ikke få deltagerbetalingen retur.Betaling og økonomi


Hvordan foregår betalingen?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du eller din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og eventuel forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagergebyret dækker et semesters undervisning og tre eksamensforsøg. 

Se også svaret på spørgsmålet: Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Udover deltagergebyret skal du påregne udgifter til litteratur på omtrent 2.000 kr. per semester.

Derudover er der ved lørdagsundervisning et obligatorisk forplejningsgebyr på 360 kr. (ekskl. moms) per 5 ECTS-point. Dette gælder dog ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Kan jeg betale i flere rater?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og der er desværre ikke mulighed for at dele betalingen op i mindre rater.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Kan jeg få SU?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk.