Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

Merit for beståede fag


Forløbet for meritansøgning

Meritansøgningen foregår i fem trin. Klik på boksene med numre på herunder, så bliver du ført igennem processen. Hvis du vil hoppe direkte til ansøgningsskemaet, skal du klikke på den orange boks, som er trin tre.Herunder kan du læse om, hvad merit er, og finde svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet.

Hvad er merit?

Hvis du tidligere har bestået fag fra en anden uddannelse, som minder meget om nogle af fagene på HD, kan du ansøge om at få det/de fag overført til HD, så du slipper for at tage de fag. Det kunne for eksempel være et statistikfag, som ligner faget dataanalyse på HD1. Når du har ansøgt, vurderer HD-studienævnet, om du kan få en sådan meritoverførsel godkendt. Hvis det bliver godkendt, indgår fagene i din HD-uddannelse. Det vil sige, at du bliver fritaget for det/de fag.

Derved får du en mindre arbejdsbelastning på HD-uddannelsen, fordi du skal følge færre fag. Du skal heller ikke betale for fag, du får merit for, så uddannelsen bliver også billigere.

Hvad kræves for at få merit for fag?

Der er flere krav, som alle skal være opfyldte:

  • Faget skal være bestået.
  • Faget skal være på samme eller højere niveau end HD. Så det kan for eksempel være fag fra akademiuddannelser (kan kun give merit til fag på HD1), bachelor- og kandidatuddannelser.
  • Faget skal have samme omfang i forhold til ECTS. Det betyder, at hvis du har bestået et fag på fem ECTS-point tidligere, kan det blive overført til et fag på fem ECTS-point på HD-uddannelsen, men det kan ikke blive overført til et fag på ti ECTS-point. Men hvis du har bestået et fag på ti ECTS-point, kan det godt sættes ind som et fag på fem ECTS-point (og så 'mister' du de sidste fem ECTS-point).
  • Fagets faglige indhold skal ligge inden for det erhvervs-og samfundsøkonomiske område. Det er de videnskabelige medarbejdere og HD-studienævnet, der bedømmer, i hvor høj grad der er faglig overensstemmelse mellem et fag på HD-uddannelsen og det fag, som du tidligere har bestået.
  • Vær opmærksom på, at der som hovedregel ikke kan gives merit for fag, der er mere end ti år gamle. Dette vil dog altid bero på en konkret vurdering, og du opfordres til at søge meritten, hvis du er i tvivl.

Kan I sige på forhånd, hvad jeg kan få merit for?

Vi kan desværre ikke tilbyde at vurdere på forhånd, hvilke fag du kan få merit for. Det kan kun ske i forbindelse med din ansøgning til uddannelsen.  

Kan jeg søge merit til både HD1 og HD2?

Ja, du kan starte på HD1 og søge merit for relevante beståede fag. Når du kommer så langt, at du skal søge ind på HD2, får du muligheden for at søge om merit igen. Men du kan ikke få merit for fag, som du allerede har fået merit for på HD1 – du kan kun få merit for fagene én gang.

Hvordan fungerer merit for HD-enkeltfag?

Hvis du har taget et eller flere HD-enkeltfag, kan du efterfølgende vælge at søge ind på den fulde HD-uddannelse (under forudsætning af at du opfylder adgangskravene til den fulde uddannelse). HD-enkeltfag er fag fra den fulde HD-uddannelse, der også udbydes som enkeltstående fag, og som du derfor kan tage hver for sig, for eksempel for at få specifik viden om et bestemt erhvervsøkonomisk område.

Kommer du ind på den fulde HD-uddannelse, har du mulighed for at søge merit for det eller de enkeltfag, du allerede har taget, i det omfang de svarer til fag på den fulde uddannelse. Merit betyder, at du bliver fritaget for at tage faget igen som del af det fulde forløb. Hvorvidt et enkeltfag kan give merit på den fulde HD-uddannelse, vil altid afhænge af en konkret faglig vurdering, men du kan som udgangspunkt få merit, hvis det fag, du har bestået som enkeltfag, kan indgå i studieprogrammet på den fulde uddannelse.