Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Søg optagelse på en hel HD BusinessDu skal søge ind på hele HD2 i Business, hvis du vil have hele uddannelsen og et eksamensbevis på det.

Din ansøgning skal sendes gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du skal oprette dig som bruger med dit NemID (Du kan ikke anvende MitID), hvis det er første gang, du søger om optagelse.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2024 kl. 23:59.

Du får svar på din ansøgning 4-6 uger efter ansøgningsfristen.Begynd din ansøgning herTjekliste til din ansøgning

Før du begynder at oprette din ansøgning, er det en god ide at have følgende dokumentation klar:

Dokumentation for adgangsgivende eksamen med underskrift og stempel

En række forskellige uddannelsesbaggrunde giver adgang til HD2-uddannelsen.

Se listen med uddannelser, der giver adgang til HD2.

Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring betyder først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner. Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

   

Hvor meget skal du have arbejdet i de to år?

Du skal dokumentere, at du har arbejdet minimum 20 timer om ugen (hver uge) i mindst 24 måneder for at indfri kravet om to års erhvervserfaring.

Hvornår skal du have optjent erhvervserfaringen?

For at have opnået to års erhvervserfaring skal denne være optjent sideløbende med eller efter din adgangsgivende uddannelse. Du kan altså godt have optjent de to års erhvervserfaring sideløbende med din adgangsgivende uddannelse. Det betyder også, at vi kan medregne det i din erhvervserfaring, hvis du har været i praktik (mindst 20 timer om ugen) under din adgangsgivende uddannelse.

Vi medregner erhvervserfaring frem til studiestart (den 1. september eller den 1. februar), men vi kan ikke medregne erhvervserfaring optjent senere end studiestart.

Hvad med relevant erhvervserfaring, du har fået før din uddannelse?

Har du ikke opnået to års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen, men har relevant erhvervserfaring fra tidligere, så skal du søge om en realkompetencevurdering for erhvervserfaring.

Hvad med ferie?

Vi indregner automatisk, at du har afholdt seks ugers ferie per år i din ansættelse. Dette tæller også med i din erhvervserfaring. Er din ferie afholdt uden for ansættelsesperioden, skal du dokumentere dette særskilt.

Kan der gives dispensation?

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Husk en arbejdsgivererklæring

Du skal have udfyldt en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du skal uploade, når du søger om optagelse på HD2. Hvis du har været ansat flere steder, kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og i nogle tilfælde også en faktura til at dække obligatorisk forplejning i forbindelse med undervisningen. 

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver, og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning. 

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-Boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/ordrenummer (du bedes undersøge, om din virksomhed kræver, at dette anføres, før virksomheden vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (obligatorisk for alle offentlige institutioner og nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • Mailadresse til kontakt i forbindelse med fakturering
   

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-Boks eller EAN.

   

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at skaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt, og gerne senest når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først modtager oplysningerne senere, og hvis du eventuelt allerede har modtaget en faktura, bedes du også kontakte os på ovenstående mailadresse.

Du kan læse mere om betaling her

Evt. ansøgning om merit for fag

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovennævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde:

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder der er gennemgået, herunder:
 • Litteraturliste
 • Antal undervisningstimer
 • Eksamensform
 • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.

2. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den  uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.

3. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

4. En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.
 

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen.

Hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere bilag, mens du er i gang med at ansøge, kan du gemme en kladde. Hvis du har gemt en kladde, kan du se her, hvordan du tilgår din kladde igen


Aarhus

Søg om optagelse på hele HD2 i Business med start på det/de fag, du ønsker.

Vi anbefaler, at du søger ind på 1. semester. Du vil i så fald blive tilmeldt de fag, som ligger på specialiseringens 1. semester i efteråret helt automatisk.

Bemærk, at du skal vælge et valgfag på 1. semester af specialiseringen HD Business.


Du har også mulighed for at lave din egen kombination af obligatoriske fag og valgfag. Vær opmærksom på, at du skal sende en ansøgning for hvert fag, du ønsker at følge det kommende semester.

Herning

Søg om optagelse på hele HD2 i Business med start på det/de fag, du ønsker.

Vi anbefaler, at du søger ind på 1. semester. Du vil i så fald blive tilmeldt de fag, som ligger på specialiseringens 1. semester i efteråret helt automatisk.

Bemærk, at du skal vælge et valgfag på 1. semester af specialiseringen HD Business.


Du har også mulighed for at lave din egen kombination af obligatoriske fag og valgfag. Vær opmærksom på, at du skal sende en ansøgning for hvert fag, du ønsker at følge det kommende semester.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb for eksempel i tilfælde af for få tilmeldte.Skal du supplere? Ansøg til suppleringsfag her


Suppleringsfag

Hvis din adgangsgivende uddannelse til HD2 er en af følgende uddannelser, stilles der krav om supplerende kursus i Erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD2. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD1.  

Der er krav om supplering af Erhvervsøkonomisk metode ved følgende adgangsgivende uddannelse:

 • Markedsføringsøkonom med valgfagene Statistik og Driftsøkonomi (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).
 • Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring med bundet fagvalg i form af fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).
 • Akademiuddannelsen i Salg og Markedsføring med bundet fagvalg i form af fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).
 • Akademiuddannelsen i Økonomi- og Ressourcestyring med bundet fagvalg i form af fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).