Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Søg om optagelse på enkeltfag


Når du søger om optagelse på enkeltfag fra HD2, søger du kun om optagelse på det eller de pågældende fag og altså ikke på hele HD2-uddannelsen. Hvis du optages på et enkeltfag, kan du gå til undervisning og eksamen i dette fag.Din ansøgning skal sendes gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er den 8. august 2024 kl. 23:59.

Du får svar på din ansøgning 4-6 uger efter ansøgningsfristen.


Efter du har taget et enkeltfag, kan du vælge at søge ind på hele HD2-uddannelsen, betinget af at du opfylder kravene til uddannelsen. Søger du senere ind på HD2 i Business, har du mulighed for at søge om merit for det eller de fag, du allerede har gennemført. Får du merit, skal du altså ikke tage faget igen.Begynd din ansøgning til enkeltfag herTjekliste til din ansøgning

Før du begynder at oprette din ansøgning, er det en god ide at have følgende dokumentation klar:

Dokumentation for adgangsgivende eksamen med underskrift og stempel

En række forskellige uddannelsesbaggrunde giver adgang til HD2-uddannelsen.

Se listen med uddannelser, der giver adgang til HD2.

Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring betyder først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner. Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

   

Hvor meget skal du have arbejdet i de to år?

Du skal dokumentere, at du har arbejdet minimum 20 timer om ugen (hver uge) i mindst 24 måneder for at indfri kravet om to års erhvervserfaring.

Hvornår skal du have optjent erhvervserfaringen?

For at have opnået to års erhvervserfaring skal denne være optjent sideløbende med eller efter din adgangsgivende uddannelse. Du kan altså godt have optjent de to års erhvervserfaring sideløbende med din adgangsgivende uddannelse. Det betyder også, at vi kan medregne det i din erhvervserfaring, hvis du har været i praktik (mindst 20 timer om ugen) under din adgangsgivende uddannelse.

Vi medregner erhvervserfaring frem til studiestart (den 1. september eller den 1. februar), men vi kan ikke medregne erhvervserfaring optjent senere end studiestart.

Hvad med relevant erhvervserfaring, du har fået før din uddannelse?

Har du ikke opnået to års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen, men har relevant erhvervserfaring fra tidligere, så skal du søge om en realkompetencevurdering for erhvervserfaring.

Hvad med ferie?

Vi indregner automatisk, at du har afholdt seks ugers ferie per år i din ansættelse. Dette tæller også med i din erhvervserfaring. Er din ferie afholdt uden for ansættelsesperioden, skal du dokumentere dette særskilt.

Kan der gives dispensation?

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Husk en arbejdsgivererklæring

Du skal have udfyldt en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du skal uploade, når du søger om optagelse på HD2. Hvis du har været ansat flere steder, kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og i nogle tilfælde også en faktura til at dække obligatorisk forplejning i forbindelse med undervisningen. 

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver, og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning. 

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-Boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, skal vi bruge følgende oplysninger:

  • CVR-nummer
  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Attention/PO-nummer/ordrenummer (du bedes undersøge, om din virksomhed kræver, at dette anføres, før virksomheden vil betale fakturaen)
  • EAN-nummer (obligatorisk for alle offentlige institutioner og nogle større virksomheder)
  • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
  • Mailadresse til kontakt i forbindelse med fakturering
     

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-Boks eller EAN.

   

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at skaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt, og gerne senest når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først modtager oplysningerne senere, og hvis du eventuelt allerede har modtaget en faktura, bedes du også kontakte os på ovenstående mailadresse.

Du kan læse mere om betaling her

Hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere bilag, mens du er i gang med at ansøge, kan du gemme en kladde. Hvis du har gemt en kladde, kan du se her, hvordan du tilgår din kladde igen
Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb for eksempel i tilfælde af for få tilmeldte.