Betaling

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig og dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg pr. fag og administration, samt giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang.  

Der tages forbehold for ændringer i deltagerbetalingen.

Er du ikke-EU/EØS statsborger?
Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg for denne type studerende. Se uddannelsens hjemmeside eller læs mere om studiegebyret her.

Undervisningsmateriale og forplejning

Udover deltagerbetalingen skal du påberegne udgifter til undervisningsmateriale, se uddannelsens hjemmeside. Du modtager ikke en faktura for undervisningsmaterialet, som du selv står for at købe. Dvs. hvis du fx skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det.

Ud over deltagerbetalingen for undervisningen skal du på flere af uddannelserne også betale for obligatorisk forplejning. Beløbet varierer afhængigt af uddannelse og fag, så se mere på den pågældende uddannelses hjemmeside. Hvis forplejningen er obligatorisk, vil du modtage en faktura med beløb for henholdsvis undervisning og forplejning.

Faktura

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du eller din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. obligatorisk forplejning. Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i fakturaen.

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Finansieringsmuligheder

Der er mange muligheder for at få dækket hele eller dele af uddannelsesudgiften, når organisation og medarbejdere skal vælge efter- eller videreuddannelse.

På nedenstående side beskriver vi kort forskellige muligheder for finansiering og hjælper dig med, hvor du kan søge mere information om dine muligheder:

bss.au.dk/efteruddannelser/finansiering/