Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Finansiering

Finansiering

Betalingen falder i mindre rater

Først og fremmest falder betalingen af vores uddannelser i rater, så man skal ikke betale hele uddannelsesudgiften på én gang, hvis man ønsker at tage en hel master- eller diplomuddannelse på Aarhus BSS. Betalingen opkræves som udgangspunkt én gang pr. semester (gælder dog ikke Master i Narkotika- og alkoholindsatser). Man binder sig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkeltfag ad gangen, hvis man ikke vælger en fuld uddannelse.

Skattefradrag i virksomheden

Vælger virksomheden at afholde hele uddannelsesudgiften for medarbejderen, kan virksomhed trække udgiften fra i skat, hvis den vedrører efteruddannelse. Det vil ifølge SKAT sige uddannelse, der har til formål at vedligeholde og ajourføre den viden eller de kvalifikationer, som kræves, for at din medarbejder kan bestride sit aktuelle arbejdsområde. Vi henviser til SKAT, da grænsen mellem efteruddannelse og videreuddannelse ikke er helt tydelig.

Læs om fradrag på SKAT

Bruttolønsmodel

Bruttolønsmodellen betyder, at organisation og medarbejder indgår en aftale om, at organisationen finansierer uddannelsen, men trækker en aftalt del af medarbejderens bruttoløn, hvilket vil sige, at medarbejderen ikke bliver beskattet af denne del. Denne model er godkendt ved en kendelse fra Landsskatteretten.

Adgang til at anvende ordninger, hvor den ansatte går ned i løn for at få et gode (bruttotrækordninger) kræver dog, at der i aftale eller overenskomst konkret er givet adgang til at etablere sådanne ordninger lokalt. Du skal derfor altid undersøge mulighederne lokalt i din organisation. I de statslige aftaler og overenskomster er der ikke givet sådan en hjemmel. Det betyder, at det på statens område ikke er muligt at indgå aftale om eksempelvis uddannelse, hvor betaling sker over medarbejderens løn før skat.

I følge SKAT kan lønmodtagere få fradrag for efteruddannelse, men ikke videreuddannelse. Vi anbefaler derfor, at man får lavet et bindende svar fra SKAT. I praksis betyder det, at man får SKAT til på forhånd at vurdere, om den uddannelse eller det kursus, som medarbejderen ønsker at læse, giver ret til fradrag.

Læs om bruttolønsordning på SKAT

Prøv vores beregnerKompetencefonde

Virksomheder og organisationer samt deres medarbejdere kan søge om tilskud til efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud og til udgifter til transport, ophold og undervisningsmaterialer (kilde: Dansk Erhverv).

Der er centrale fonde, der dækker større områder og andre fonde, som er mere branchespecifikke. Denne hjemmeside giver et godt overblik over de forskellige fonde:

http://www.konventum.dk/kompetencefonde

(Kompetencefonden for statsligt ansatte: https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond
Den kommunale kompetencefond: www.denkommunalekompetencefond.dk)

Jobrotationsordningen

Som offentlig eller privat arbejdsgiver har man mulighed for at få tilskud fra jobcentret til at ansætte en ledig i de timer, en medarbejder bruger på videreuddannelse eller opkvalificering. Ordningen omfatter ansatte med en højere uddannelse, som ikke har brugt deres uddannelse de sidste fem år. Der er også mulighed for, at arbejdsgiveren kan få jobrotationsydelse til ansatte med en kort eller mellemlang videregående uddannelse inden for en økonomisk ramme. I 2015 ligger jobrotationsydelsen på 178,84 kr. pr. time (kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Kontakt jobcentret i din kommune for at høre nærmere om betingelserne for jobrotationsordningen.

(Kilde: http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Jobrotationsordningen.aspx)