Søg om optagelse HD 2. del

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på HD 2. del, skal du tilmelde dig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk. Eftertilmeldingen kan ske frem til 8. august 2020 kl. 23:59. Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig fag i det kommende semester, kan du få nærmere information i studieportalen

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Hvis du er ny ansøger, skal søge fra HD 1. del til HD 2. del eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Der er åbnet for efteroptag på uddannelsen - fristen er den 8. august 2020 kl. 23:59.
Ansøgninger sendt under efteroptaget behandles hurtigst muligt og der tages hensyn til studiestart.  

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.  

Søg om optagelse på HD 2. del-uddannelsen

Du skal søge om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering, hvis du ønsker at tage en fuld HD 2. del og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på en hel HD 2. del specialisering, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.   

Aarhus

Søg om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering med start på hele 1. semester eller på de(t) fag, du ønsker at læse.  

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-O: Organisation og ledelse

HD-F: Finansiering

HD-SSM: Strategisk salg og marketing

Herning

Søg om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering med start på hele 1. semester eller på de(t) fag, du ønsker at læse.  

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-FR: Finansiel rådgivning

Søg om optagelse på enkeltfag fra HD 2. del

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Herning

Søg om optagelse på suppleringsfaget Erhvervsøkonomisk metode

Hvis din adgangsgivende uddannelse til HD 2. del er en af følgende uddannelser, stilles der krav om supplerende kursus i Erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD 1. del.  

Krav om supplering af Erhvervsøkonomisk metode ved følgende adgangsgivende uddannelse:

  • Markedsføringsøkonom med valgfagene Statistik og Driftsøkonomi (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).

  • Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring med bundet fagvalg i form af fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).

  • Akademiuddannelsen i Økonomi- og Ressourcestyring med bundet fagvalg i form af fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.


Video om praktiske forhold

I videoen nedenfor fortæller vores to studievejledere om adgangskrav, ansøgning, betaling, hvad du skal tænke på ifm. planlægning af dit studie, og hvad du kan bruge HD 2. del til.