Søg om optagelse HD 2. del

For nye ansøgere

Hvis du vil optages på den fulde HD-uddannelse, sker optagelsen en gang om året med studiestart ultimo august/primo september. Det er således ikke muligt at blive optaget på den fulde uddannelse i januar/februar. Hvis du derimod gerne vil i gang efter nytår, har du mulighed for at tage størstedelen af de fag, som vi underviser i på HD, som enkeltfag.

Hvis du efterfølgende optages på den fulde uddannelse, får du merit for de enkeltfag, du har taget, i det omfang de svarer til fag på den fulde uddannelse.

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Uanset om du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Der er åbent for efteroptag frem til den 8. januar 2022 kl. 23:59.

Du kan forvente svar på din ansøgning fire til seks uger efter ansøgningstidspunktet.

Tjekliste før du søger om optagelse

Før du begynder at oprette din ansøgning skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation liggende på din computer.  

Dokumentation for adgangsgivende eksamen med underskrift og stempel

Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring

For optag på en 2. dels-specialisering gælder, at du – uanset hvilken adgangsgivende uddannelse du har – skal kunne dokumentere to års erhvervserfaring optjent efter påbegyndelsen af den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige, at du kan optjene din erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende uddannelse eller efterfølgende. Det betyder også, at vi kan medregne det i din erfaring, hvis du har været i praktik (mindst 20 timer om ugen) under din adgangsgivende uddannelse.

Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner.

Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

For at have opnået to års erhvervserfaring skal du dokumentere, at du har arbejdet minimum 20 timer om ugen (hver uge) i mindst 24 måneder. Vi medregner erhvervserfaring frem til studiestart (den 1. august eller den 1. februar), men vi kan ikke medregne erfaring optjent senere end studiestart. Vi indregner automatisk, at du har afholdt seks ugers ferie per år i din ansættelse, og dette tæller også med i din erhvervserfaring. Er din ferie afholdt uden for ansættelsesperioden, skal du dokumentere dette særskilt.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.  

NB! Du skal have udfyldt en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du skal uploade, når du søger om optagelse på HD 2. del. Hvis du har været ansat flere steder, kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne. Betalingsoplysninger

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, så vil du modtagen en faktura på din deltagelse og i nogle tilfælde også en faktura til at dække obligatorisk forplejning i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, så skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så skal vi bruge følgende oplysninger:

  •  CVR-nummer
  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betalen fakturaen)
  • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
  • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
  • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomhedens via e-boks eller EAN.

Eftersende af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og har du evt. modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her. 

Søg om optagelse på enkeltfag fra HD 2. del

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere efterårssemester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.    

Enkeltfag der kan give merit på HD i Regnskab og Økonomistyring

Der er mulighed for at søge om optagelse på følgende enkeltfag i:

Aarhus

Herning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb, for eksempel i tilfælde af for få tilmeldte.