Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Søg om optagelse HD 2. del

Søg om optagelse HD 2. del

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på HD 2. del, skal du tilmelde dig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk i tilmeldingsperioden fra 1. oktober 2019 til d. 1. november 2019. Der er åbent for efteroptag frem til 8. januar kl. 23.59. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig fag i det kommende semester, kan du få nærmere information i studieportalen.

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Hvis du er ny ansøger, skal søge fra HD 1. del til HD 2. del eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Der er åbnet op for efteroptag på uddannelsen - ansøgningsfristen er den 8. januar 2020 kl. 23.59.
Svar på ansøgninger kan forventes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.  

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.  

Søg om optagelse på HD 2. del-uddannelsen

Du skal søge om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering, hvis du ønsker at tage en fuld HD 2. del og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på en hel HD 2. del specialisering, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.   

Aarhus

Søg om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering med start på de(t) fag, du ønsker at læse.  

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-O: Organisation og Ledelse

HD-F: Finansiering

HD-MM: Marketing Management

Herning

Søg om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering med start på de(t) fag, du ønsker at læse.  

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-FR: Finansiel rådgivning

Søg om optagelse på enkeltfag fra HD 2. del

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Herning

Søg om optagelse på følgende enkeltfag:

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-FR: Finansiel rådgivning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.