Ny fleksibel HD 2. del skal imødekomme behov for tværfaglighed i erhvervslivet

Flere virksomheder oplever, at deres forretningsmodel kræver større tværfaglighed af medarbejdere og ledere. En ny HD 2. dels-uddannelse ’HD Business’ på Aarhus BSS sætter derfor faglig fleksibilitet i højsædet og lader de studerende designe deres eget studie.

Større tværfaglighed. Det er en af de markante tendenser inden for kompetenceudvikling i disse år. Således også i det private erhvervsliv. Her oplever flere virksomheder, at deres forretningsmodel og organisation kræver en øget evne til at bevæge sig på tværs af traditionelle fagskel for både medarbejdere og ledere.

På den nye HD 2. dels-uddannelse HD Business – også kaldet HD(B) – ved Aarhus BSS er faglig fleksibilitet derfor kommet i højsædet. Her kan de studerende i vid udstrækning designe deres eget studie.

16 valgfag lader retningen være op til den enkelte

Den nye HD(B) er frem for alt fleksibel, fordi den kun har få obligatoriske fag. Resten af tiden kan de studerende vælge blandt et bredt udbud af 16 valgfag.

”Vi har i flere år oplevet, at vores HD-studerende ønskede større fleksibilitet i sammensætningen af fag. Tidligere har vi udbudt en række dybe specialiseringer inden for hvert sit fagområde. Med den nye HD(B) har vi i stedet fokuseret på fleksibilitet og tværfaglighed gennem en lang række valgfag. Samtidig kan de studerende stadig tone deres profil ved at vælge fag i en bestemt retning,” fortæller Michael Christensen, der er studieleder for HD ved Aarhus BSS.

Når første hold starter på den nye HD(B) i september 2022, kan de studerende derfor enten gå på tværs af eller i dybden med fagområder såsom ledelse, salg, marketing, finansiering, kunderådgivning og organisation.

Fra HR-konsulent til indkøbschef eller investeringsrådgiver

En af pointerne med tværfagligheden på HD(B) er, at den skal imødekomme varierende jobsituationer og karriereønsker. Alt efter fagsammensætning kan man med uddannelsen varetage forskellige funktioner på ledelsesniveau, blandt andet som HR-konsulent, indkøbschef, sales manager, kundechef, bankrådgiver, investeringsrådgiver, IT-konsulent, controller, analysechef eller administrationschef. Man kan også vælge at læse videre på MBA.

Det passer godt til HD-målgruppen, der ofte har forskellige ambitioner og hverdage. Der er typisk tale om studerende på deltid, som har fuldtidsarbejde ved siden af studiet.

Også her er der skruet op for fleksibiliteten på HD(B). Når uddannelsen lanceres til september 2022, vil al undervisning samtidig blive optaget på video. Det gør det nemt at følge med, hvis man lejlighedsvist er blevet forhindret i at deltage i den fysiske undervisning, for eksempel på grund af ens arbejde.

_____________________________

Fakta om HD 2. del

  • HD 2. del er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på bachelorniveau, der giver titlen Graduate Diploma in Business Administration. Uddannelsen tages over to år på deltid.
  • Den nye HD Business starter for første gang op til september 2022 med ansøgningsfrist den 1. maj 2022. Uddannelsen udbydes både i Aarhus og Herning.
  • Aarhus BSS udbyder desuden en HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring HD(R). Her får den studerende en dyb faglig specialisering inden for et afgrænset økonomisk fagområde.