Business

  • Aarhus og Herning

Business er den brede og fleksible HD 2. del – perfekt til dig, der gerne vil være i stand til at arbejde tværfagligt eller selv sammensætte din specialisering. Her lærer du at analysere og løse en bred vifte af erhvervsøkonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

HD Business er bygget op omkring valgfag, så du selv kan tone din uddannelse. Du kan enten gå i en specifik retning som fx ledelse, finansiering, finansiel rådgivning, salg og marketing. Eller du kan sammensætte en tværfaglig specialisering, der matcher din specifikke jobsituation og karriereønsker.

Målgruppe

HD 2. del i Business er relevant for en lang række funktioner i private virksomheder og offentlige institutioner, fordi du selv har mulighed for at vælge fag på tværs af fagområder og sammensætte netop den fagkombination, der er relevant for dig og dine arbejdsopgaver.

Med en HD-specialisering i Business kan du varetage jobfunktioner på ledelsesniveau, blandet andet som projektleder, HR-konsulent, indkøbschef, sales manager, kundechef, investeringsrådgiver, IT-konsulent, bankrådgiver, controller, analysechef eller administrationschef.

Udbytte

Gennem HD-studiet i Business opnår du kompetencer til at tage ansvar for de jobfunktioner, som du varetager. Afhængigt af den fagkombination du vælger, får du viden og færdigheder til den konkrete problemløsning, og du vil være i stand til at påtage dig et ledelsesansvar.

Du bliver i stand til at danne dig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og gå i dybden med de dele af virksomhedens organisatoriske og strategiske økonomiske forhold, der har behov for forbedringer gennem systematisk analyse og udvikling. Desuden får du en tværfaglig indsigt i en organisations vigtigste økonomiske områder, der gør dig i stand til på ledelsesniveau at problemløse og løbende forbedre og udvikle virksomhedens forretningsmodel.

Undervisningsform

Specialiseringen Business udbydes i Aarhus og Herning.

Undervisningen gennemføres som udgangspunkt på hverdagsaftener fra mandag til torsdag kl. 17.15-21.00. I Aarhus er der dog et enkelt fag ’Strategisk ledelse’, der foregår om lørdagen fordelt på syv lørdage i efterårssemesteret.

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med cases, opgaver og diskussioner. 

Studieformen er fleksibel, og klasseundervisningen suppleres med cases og opgaver, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Aarhus Universitet er et campusuniversitet, det vil sige at al undervisning på HD foregår fysisk enten i Aarhus eller i Herning. Du kan derfor ikke tage HD som fjernstudie. Men vi optager undervisningen på HD, således at du kan se (gense) undervisningen, når du har brug for det, for eksempel i forbindelse med din eksamensforberedelse, eller hvis du en enkelt gang skulle være forhindret i at deltage i den fysiske undervisning. Videooptagelserne skal derfor ses som et supplement til den fysiske undervisning, men de kan ikke erstatte undervisningen på campus.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september 
Forårsfag: Januar/februar   
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 ECTS
Sted: Aarhus eller Herning

Kontakt 

Fagkoordinator i Aarhus
Ann-Kristina Løkke Møller
Mail: aklm@mgmt.au.dk
Telefon: 2026 9040

Fagkoordinator i Herning
Finn Sten Jakobsen
Mail: finnsj@btech.au.dk  
Telefon: 8716 5896

Indhold og opbygning