Christian T. Elbæk får Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris

Adjunkt Christian T. Elbæk fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS er en ud af 5 modtagere af Aarhus Universitets ph.d.-pris i 2024. Prisen får han på baggrund af sin forskning i emnet: ”Moralitet i forbindelse med ressourceknaphed”. Med sin forskning har han påvist, at der er en positiv sammenhæng mellem menneskers moralske beslutninger og deres oplevelse af ressourceknaphed, og den viden kan være med til at nedbryde fordomme.

Christian T. Elbæk Foto: AU Foto

Allerede som studerende var Christian interesseret i både økonomi og psykologi og valgte at udføre et metastudie som en del af sin ph.d.-afhandling for at undersøge sammenhængen mellem, hvad folks oplevelser af mangelsituationer kan have af negative effekter, både adfærdsmæssigt og kognitivt. Det viste sig, at en oplevelse af at der er begrænsede ressourcer ikke altid – som tidligere antaget – påvirker os moralsk i forhold til vores beslutningstagen. Derimod afhænger vores beslutninger af tidshorisonten.

”En akut situation kan få os til at snyde for egen vindings skyld, men er situationen kronisk og ikke akut, viser litteraturen ikke, at der er sådan en effekt,” siger Christian T. Elbæk.

Næste skridt var at teste fundene via empiriske studier, men resultaterne gik overraskende ikke i den retning, han forventede:

”Mine forskningsdesigns var mere avancerede og robuste end tidligere studier. Og resultaterne pegede på, at akut knaphed ikke øger folks tilbøjelighed til at snyde,” fortæller Christian T. Elbæk.

Det er dog mindst lige så interessant, at hans tredje og mest omfattende studie, med mere end 50.000 respondenter fra 67 lande, indikerede, at folk med en kronisk oplevelse af ressourceknaphed ser ud til at vægte moralske principper højere.

”Ved hjælp af avancerede statistiske metoder kunne vi vise, at respondenter, som rangerer sig selv som ressourceknappe, vægter det at træffe moralske valg højere end folk med flere ressourcer. Det stemmer overens med tidligere adfærdsvidenskabelig forskning, som har indikeret, at folk med knappe ressourcer er nødt til at være mere opmærksomme på deres miljø og medmennesker, fordi de i langt højere grad selv er afhængige af hjælpen fra andre. Så vores fund hjælper med at nedbryde destruktive stereotyper af mennesker med færre ressourcer som værende uetiske,” håber Christian.

Som adjunkt på Aarhus BSS forsker Christian T. Elbæk nu videre inden for området.

Tilmeld dig prisoverrækkelsen d. 29. maj

Læs om de andre prismodtagere

Se video

Fakta om ph.d.-prisen

  • Aarhus Universitets Forskningsfond indstiftede sin årlige ph.d.-pris i forbindelse med universitetets 75-års jubilæum i 2003.
  • Aarhus Universitets ph.d.-skoler indstiller på baggrund af anbefalinger fra fakulteterne et antal kandidater, hvorefter universitetsledelsen og Forskningsfonden foretager den endelige indstilling.
  • Alle modtagerne har afsluttet deres ph.d. året forinden, altså i dette tilfælde i 2023.
  • Prisen er på 50.000 kr.

Yderligere oplysninger

Christian Truelsen Elbæk
Institut for Virksomhedsledelse
Aarhus BSS
Tlf. 8716 4945
Mobil: 2013 1623
Mail: chel@mgmt.au.dk