Regnskab og Økonomistyring

  • Aarhus og Herning

HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring er en dyb specialisering, som giver dig et indgående indblik i en virksomheds økonomi og regnskab. Specialiseringen træner dig i at identificere, formulere, analysere og løse komplekse erhvervsøkonomiske og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

På HD i Regnskab og Økonomistyring dykker du helt ned i det erhvervsøkonomiske felt gennem en række specialiserede fag. Du får en faglig ekspertise, du kan bruge i løsningen af komplicerede problemstillinger inden for økonomistyring, regnskab og ekstern rapportering.

Målgruppe

HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring er relevant for dig, hvis du varetager eller ønsker at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, for eksempel som konsulent eller revisor.

Med en HD-specialisering i Regnskab og Økonomistyring kan du varetage jobfunktioner såsom økonomichef, regnskabschef, controller, rådgiver inden for virksomhedens økonomistyring og de dertilhørende systemer eller karriereudvikling, revisor, erhvervsrådgiver i finansiel virksomhed eller IT-konsulent.

Udbytte

Gennem HD-studiet i Regnskab og Økonomistyring opnår du kompetencer til at tage ansvaret for en virksomheds økonomistyring, herunder aflæggelse af det eksterne regnskab og kendskab til de dertilhørende systemer.

Du bliver i stand til at danne dig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og gå i dybden med de dele af virksomhedens organisatoriske og strategiske økonomiske forhold, der trænger til forbedringer gennem systematisk analyse og udvikling.

Desuden bliver du kvalificeret til at tackle virksomhedens strategiske og organisatoriske problemstillinger, og du vil være i stand til at påtage dig et ledelsesansvar.

Undervisningsform

Specialiseringen Regnskab og Økonomistyring udbydes i Aarhus og Herning.

I Aarhus gennemføres studiet som heldagsundervisning cirka hver anden lørdag, og i Herning foregår undervisningen tirsdag kl. 17.00-20.30 og lørdag kl. 8.30-14.00.

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner. 

Studieformen er fleksibel, og klasseundervisning suppleres med e-læring, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases. 

Aarhus Universitet er et campusuniversitet, det vil sige at al undervisning på HD foregår fysisk enten i Aarhus eller i Herning. Du kan derfor ikke tage HD som fjernstudie. Men vi optager undervisningen på HD, således at du kan se (gense) undervisningen, når du har brug for det, for eksempel i forbindelse med din eksamensforberedelse, eller hvis du en enkelt gang skulle være forhindret i at deltage i den fysiske undervisning. Videooptagelserne skal derfor ses som et supplement til den fysiske undervisning, men de kan ikke erstatte undervisningen på campus.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september 
Forårsfag: Januar/februar   
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 ECTS
Sted: Aarhus eller Herning

Kontakt 

Fagkoordinator i Aarhus
Claus Holm
Mail: hoc@econ.au.dk
Telefon: 87164963

Fagkoordinator i Herning
Finn Sten Jakobsen
Mail: finnsj@btech.au.dk  
Telefon: 8716 5896

Indhold og opbygning