Ph.d.-uddannelsens opbygning

Aarhus BSS Graduate School tager imod ansøgninger til ph.d.-uddannelser på flere forskellige forløb: Et 3-årigt forløb, et 4-årigt forløb og et 5-årigt forløb.

3-årigt forløb

Ansøgere til det 3-årige forløb skal have en relevant kandidatgrad (120 ECTS) baseret på en relevant, kvalificerende bachelorgrad (180 ETCS) eller tilsvarende. Ansøgere skal således kunne dokumentere at de har erhvervet sig et grundlæggende og bredt kendskab til de teorier og metoder, der anvendes inden for det pågældende fagområde. Det er således ikke tilstrækkeligt udelukkende at have et indgående kendskab til de teorier og metoder, der er umiddelbart relevante for ph.d.-projektet.

4-årigt forløb

Ansøgere til det 4-årige forløb skal have påbegyndt en relevant kandidatuddannelse (60 ETCS) baseret på en relevant, kvalificerende bachelorgrad (180 ETCS) inden de ansøger, og de skal sideløbende med ph.d.-uddannelsen tilstræbe at færdiggøre en kandidatgrad (yderligere 60 ECTS) på Aarhus BSS. Optagelseskravene for det 4-årige forløb afspejler således optagelseskravene for den pågældende kandidatuddannelse. Når ansøgerne bliver indskrevet, skal de kunne dokumentere, at de besidder en uddannelsesmæssig baggrund svarende til den bachelorgrad og de kandidatstudier, som skal udgøre en del af, eller som skal kunne meritoverføres til, en af de kandidatuddannelser, der udbydes inden for det relevante fagområde.

5-årigt forløb

Ansøgere til det 5-årige forløb skal færdiggøre en kandidatgrad (120 ETCS) sideløbende med deres ph.d.-studier på Aarhus BSS. Optagelseskravene for det 5-årige forløb afspejler således optagelseskravene for den pågældende kandidatuddannelse. Når ansøgerne bliver indskrevet, skal de kunne dokumentere, at de besidder en uddannelsesmæssig baggrund svarende til en relevant bachelorgrad (180 ETCS). Derudover stilles der i et vist omfang krav til fagsammensætningen af de gennemførte eksaminer, afhængigt af den til enhver tid gældende kandidatstudieordning.