Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

Søg om optagelse

Når du søger om optagelse på vores fagpakker på Master i it-uddannelsen, foregår det gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). 

Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de farvede knapper på denne side.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2023 kl. 23:59

Svar på ansøgninger kan forventes fire til seks uger efter ansøgningsfristes udløb.


Der er 50 pladser til rådighed pr. fagpakke. Såfremt der er flere ansøgere indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere:

  • ansøgere, der tidligere er optaget på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens stillingsmæssige placering for fagpakkens emne.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Tjekliste før du søger om optagelse

Før du begynder at oprette din ansøgning, skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation klar: 

  • Dokumentation for adgangsgivende eksamen (bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). 

  • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, fx kopi af kontrakter samt seneste lønseddel, lønsedler med anciennitetsdato eller erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring. 

  • CV 

  • Kopi af evt. optagelsesbrev på fagpakker fra andre institutioner