Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it Søg om optagelse

Søg om optagelse

Ansøgningen på Master i it er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de farvede knapper på denne side.

Der er åbnet for optag på uddannelsen - fristen er den 1. november 2019 kl. 23:59.
Svar på ansøgninger kan forventes 4-6 uger efter ansøgningsfristen.

Søg om optagelse på fagpakken

Ansøg om optagelse på enkeltfag

Da fagpakken It-strategi og organisation består af 3 enketfag er der mulighed for at deltage nedenstående enkeltfag, hvis man ikke ønsker at deltage i hele fagpakken.

Deltagelse i enkeltfaget "It-strategi og governance" forudsætter deltagelse i enkeltfaget "It-organisation og ledelse" fra samme fagpakke.  

Ansøg om optagelse på masterprojekt


Der er 50 pladser til rådighed pr. fagpakke. Såfremt der er flere ansøgere indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere:

  • ansøgere, der tidligere er optaget på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens stillingsmæssige placering for fagpakkens emne.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.