Finansiering til udlandsophold

Ph.d.-studerende, der er formelt indskrevet på et ph.d.-program ved Aarhus BSS Graduate School kan søge deres institut om støtte til samlede, længerevarende udlandsophold. Som dokumentation skal der vedlægges invitation eller anden aftale med den modtagende institution samt udtalelse fra vejleder, som fortæller, hvordan opholdet hænger sammen med den ph.d.-studerendes ph.d.-plan.

Private legatmidler

Hvis der er søgt private legatmidler eller lignende som støtte til udlandsopholdet, kan midlerne indbetales til Aarhus Universitet. Bemærk, at sådanne midler i givet fald vil blive administreret efter statens og Aarhus Universitet regler, samt i overensstemmelse med eventuelle regler fra bevillingsgiver.

Hvis midlerne ikke indbetales til Aarhus Universitet men administreres privat, er spørgsmål om eventuelle skattemæssige konsekvenser Aarhus Universitet uvedkommende.

Støtteberettigede udgifter

  • REJSER: Der benyttes det billigste offentlige transportmiddel
  • BOLIG: Der gives støtte til rimelige boligudgifter efter konkret vurdering
  • OPHOLD: Ph.d.-stipendiater og kandidatstipendiater er ikke omfattet af statens regler om dækning af udgifter i forbindelse med tjenesterejser m.v. Der udbetales derfor ikke time- og dagpenge       
  • FORSIKRING: Udgifter til syge- og hjemtransportforsikring dækkes i henhold til gældende statsaftale
  • FLYTNING: Der kan søges om dækning af rimelige flytteudgifter, dvs. bøger, nødvendige personlige ejendele m.m. (ikke møbler o.l.). Tilbud bør indhentes fra et speditionsfirma

Ansøgningen skal sendes til dit institut.