Praktisk information

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Rammerne

Rammerne for tompladsordningen er vigtige for dig, der vælger at tage fag, så vi har en klar forventningsafstemning, inden du påbegynder dine fag.

  • Undervisningen finder sted sammen med de fuldtidsstuderende- du får tildelt en ”tomplads”. Dvs. undervisningen finde ofte sted i dagstimerne.
  • Efter tilbudt optagelse får du adgang til fagets ”Brightspace side" (vores online læringsportal), hvor du finder information fra underviseren, litteratur, meddelelser mv.
  • Eksamensinformation vil du finde på fagets Brightspace side eller på uddannelsens studieportal www.studerende.au.dk
  • Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen.
  • Du må højst læse 90 ECTS-point på en bacheloruddannelse og 60 ECTS-point på en kandidatuddannelse.
  • Vil du gøre enten bachelor- og/eller kandidatgraden færdig, skal du søge om optagelse som fuldtidsstuderende på den pågældende uddannelse. I forbindelse med din ansøgning, skal du søge om startmerit, hvor du på forhånd får overført resultaterne fra de kurser du har bestået på tompladsordningen. Du er ikke garanteret optagelse på fuldtidsstudiet, selvom du har bestået fag under tompladsordningen.
  • Du har ret til 3 eksamensforsøg. Som tompladsstuderende kan du ifølge Aarhus Universitets regler vente i 2 år fra undervisningens ophør med at aflægge eksamen i faget.

Regler og bekendtgørelser

For regler for de enkelte udbud på tomplads henviser vi til studieordningen og kursusbeskrivelsen for det pågældende enkeltfag eller det tilvalg (sidefag eller suppleringsfag), du er optaget på.

Studievejledning

Du kan få information om de enkelte uddannelser i Studieguiden.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil i kontakt med en studievejleder, kan du kontakte Student Services på studentservices.bss@au.dk eller ringe på tlf. 8716 4026. Se vores åbningstider.