Tilvalg/sidefag

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

På Aarhus BSS er det muligt at sammensætte et helt tilvalg, eller sidefag som det også kaldes. Vi tilbyder to tilvalg via tompladsordningen:

  • Samfundsfag
  • Erhvervsøkonomi

Når du læser tilvalg via tompladsordningen, følger du enkeltfagene i dagtimerne sammen med vores fuldtidsstuderende.

Et tilvalg består af en række forskellige enkeltfag og eksamener. For at opnå et helt tilvalg skal du aflægge alle eksamener i det pågældende tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg. Du skal være opmærksom på, at du kun opnår officiel undervisningskompetence, hvis du i forvejen har en cand.mag./cand. scient.

Du kan læse mere om de forskellige tilvalg, som udbydes på Aarhus Universitet i vores tilvalgsguide på tilvalg.au.dk.

Under det enkelte tilvalgs opbygning kan du se hvilke fag, der indgår i henholdsvis bachelor- og kandidattilvalget. Du kan klikke dig ind på dem og læse mere om fagindhold, undervisningsform, eksamen etc. Du kan også se, hvis der er særlige faglige forudsætninger til et bestemt fag, og om du dermed skal have færdiggjort andre fag først for at sikre den faglige progression i tilvalget. Som regel vil du skulle bestå fagene på bachelortilvalget først.

Du kan starte både i september og februar, men af hensyn til den faglige progression på tilvalget anbefales det, at du følger studieordningens opbygning. 


Særlige forhold for dig som tompladsstuderende

Du skal forud for hvert semester søge optagelse til de enkeltfag på tilvalget, som du ønsker at følge det pågældende semester. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at afslutte et tilvalg hurtigere end den normerede studietid.

Optag afhænger af, om der er ledige pladser på det/de fag, som du søger ind på. Der er således ingen garanti for, at der er plads på fagene, selvom du læser et tilvalg.

Som tompladsstuderende kan du ifølge Aarhus Universitets regler vente i 2 år fra undervisningens ophør med at aflægge eksamen i faget.

Der udstedes ikke et eksamensbevis for tilvalget, men man kan i stedet få en studieudskrift som dokumentation på, at de pågældende enkeltfag er beståede.  

Når du søger via ansøgningssystemet (DANS)

I ansøgningssystemet (DANS) skal du gøre opmærksom på, at du ønsker at starte på eller er i gang med at gennemføre et tilvalg. Det gør du ved at sætte kryds i rubrikken ”Har du planer om at tage et sidefag”.

Vær opmærksom på, at du skal vedhæfte både bevis for din adgangsgivende eksamen, dvs HHX, STX el. lign. og for din bachelor og kandidatuddannelse, hver gang du søger et fag på tompladsordningen. Det er muligt at genbruge allerede fremsendt dokumentation, såfremt du logger ind på samme måde i det digitale ansøgningssystem som første gang du søgte. 

Hvis du har bestået fag fra andre uddannelser

Hvis du tidligere har bestået fag fra andre uddannelser, som du mener svarer til nogle af fag, der kræves i tilvalget, kan du sende en meritansøgning til os. Dette kan dog først ske efter, at du er blevet optaget på kurser gennem tompladsordningen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de kurser, som du søger om optagelse på, ikke samtidig indgår i din meritansøgning. I din meritansøgning skal du vedlægge kursusbeskrivelserne for de det/de kurser, du tidligere har bestået samt dokumentation for at kurset er bestået.

Du søger merit via studieselvbetjeningen på mit.au.dk, når du er blevet optaget på fag på tilvalget. 

Tilvalg i erhvervsøkonomi

Obs vedrørende faget Eksternt Årsregnskab på tilvalget i Erhvervsøkonomi:
Der er normalt ikke plads på dette fag i Aarhus. Men faget Eksternt Årsregnskab i Herning er det samme og kan indgå i tilvalget. Derudover er faget Eksternt Årsregnskab på Ha (jur.) også det samme og kan ligeledes indgå i tilvalget. Vær opmærksom på at du ikke er garanteret plads på faget.